Demokracie zážitkem

V období 9/2018 - 8/2020 realizuje CEDU - Centrum pro demokratické učení projekt v rámci OP VVV s názvem DEMOKRACIE ZÁŽITKEM. 

V  tomto projektu (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008093) vznikne šest vzdělávacích programů pro žáky a jeden pro pedagogy. Programy pro žáky se zaměřují na účinné rozvíjení jejich občanských kompetencí a budou ověřeny na 18 ZŠ. Program pro pedagogy umožní učitelům rozvíjet kompetence pro demokratickou kulturu ve vlastní výuce a vytvářet ve škole prostředí posilující toleranci a porozumění. Projekt vychází z potřeb mladých lidí v ČR, kteří se jen omezeně zapojují do občanského života a ve škole k tomu nejsou cíleně vedeni.

Poslední příspěvky ve fóru 

V této skupině zatím nejsou žádné příspěvky