Tematický vstup: Komunikační výchova v ZV - Komunikační výchova v základním vzdělávání: Nácvik konkretizace příběhu

Nácvik konkretizace příběhu

Nácvik konkretizace příběhu na vlastní životní zkušenosti (projekt Mladý Demosthenes, foto: Jana Adámková)

Zpětná vazba

*
*