Tematický vstup: Komunikační výchova v ZV - Komunikační výchova v základním vzdělávání: Nácvik artikulace hlásky "L".

Nácvik artikulace hlásky "L".

Nácvik artikulace hlásky "L". (projekt Mladý Demosthenes, foto: Jana Adámková)

Zpětná vazba

*
*