Tematický vstup: Komunikační výchova v ZV - Komunikační výchova v základním vzdělávání: Nácvik veřejného mluveného projevu

Nácvik veřejného mluveného projevu

Nácvik veřejného mluveného projevu (projekt: Mladý Demosthenes, foto: Jana Adámková)

Zpětná vazba

*
*