Tematický vstup: Komunikační výchova v ZV - Komunikační výchova v základním vzdělávání: Výuka neverbální komunikace

Výuka neverbální komunikace

Výuka neverbální komunikace - praktická cvičení (projekt Mladý Demosthenes, foto: Jana Adámková)

Zpětná vazba

*
*