VY_32_INOVACE_DUMy - Miroslav Pěnička: Číslo a proměnná : Násobení mnohočlenů

Násobení mnohočlenů

Příprava na užití vzorců (20 DUMů)
matematika a její aplikace, základní vzdělávání

Obsah:

Jméno Popis Datum
file VY_32_INOVACE_18_DUM_21_M_8.doc Násobení mnohočlenů jednočlenem 1 (Roznásobení závorky kladnou hodnotou) 25.04.2012
file VY_32_INOVACE_18_DUM_22_M_8.doc Násobení mnohočlenů jednočlenem 2 (Roznásobení závorky zápornou hodnotou) 25.04.2012
file VY_32_INOVACE_18_DUM_23_M_8.doc Násobení mnohočlenů jednočlenem 3 (Vytknutí kladné hodnoty) 25.04.2012
file VY_32_INOVACE_18_DUM_24_M_8.doc Násobení mnohočlenů jednočlenem 4 (Vytknutí záporné hodnoty) 25.04.2012
file VY_32_INOVACE_18_DUM_25_M_8.doc Ukázka krácení zlomku úpravou na součin 1 25.04.2012
file VY_32_INOVACE_18_DUM_26_M_8.doc Ukázka krácení zlomku úpravou na součin 2 25.04.2012
file VY_32_INOVACE_18_DUM_27_M_8.doc Ukázka krácení zlomku úpravou na součin 3 25.04.2012
file VY_32_INOVACE_18_DUM_28_M_8.doc Práce s opačnými výrazy a ukázka krácení zlomku 23.09.2012
file VY_32_INOVACE_18_DUM_29_M_8 Násobení mnohočlenu mnohočlenem 1.doc Násobení mnohočlenu mnohočlenem 1 14.11.2012
file VY_32_INOVACE_18_DUM_30_M_8.doc Násobení mnohočlenu mnohočlenem 2 (Roznásobení mocnin) 20.04.2012
file VY_32_INOVACE_18_DUM_31_M_8.doc Násobení mnohočlenu mnohočlenem 3 (Příprava na vzorce 1) 20.04.2012
file VY_32_INOVACE_18_DUM_32_M_8 Násobení mnohočlenu mnohočlenem 4 (Příprava na užití vzorce 2).doc Násobení mnohočlenu mnohočlenem 4 (Příprava na vzorce 2) 15.11.2012
file VY_32_INOVACE_18_DUM_33_M_8.doc Násobení mnohočlenu mnohočlenem 5 (Porovnání vzorců 1) tam 20.04.2012
file VY_32_INOVACE_18_DUM_34_M_8.doc Násobení mnohočlenu mnohočlenem 6 (Porovnání vzorců 2) zpět 20.04.2012
file VY_32_INOVACE_18_DUM_35_M_8.doc Násobení mnohočlenu mnohočlenem 7 (Porovnání vzorců 3) test 20.04.2012
file VY_32_INOVACE_18_DUM_36_M_8.doc Rozkladové vzorce 1 (a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2 03.05.2012
file VY_32_INOVACE_18_DUM_37_M_8.doc Rozkladové vzorce 2 (a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2 20.04.2012
file VY_32_INOVACE_18_DUM_38_M_8.doc Rozkladové vzorce 3 (a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2 20.04.2012
file VY_32_INOVACE_18_DUM_39_M_8.doc Rozkladové vzorce 4 (a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2 20.04.2012
file VY_32_INOVACE_18_DUM_40_M_8.doc Rozkladové vzorce 5 (a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2 20.04.2012
*