PLN pro čtenářskou gramotnost: Digitální zařízení pro čtení knih - PLN pro čtenářskou gramotnost: Kindle_touch_browser.JPG

Kindle_touch_browser.JPG

By Atirador (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kindle_touch_browser.JPG

Zpětná vazba

*
*