KURIKULUM G - informace o projektu - KURIKULUM G: O projektu KURIKULUM G

O projektu KURIKULUM G

Projekt KURIKULUM G

 • probíhal v letech 2009 až 2011,
 • podporoval koordinátory ŠVP a učitele na gymnáziích,
 • nabízel vzdělávací aktivity učitelům,
 • umožnil učitelům vzájemně sdílet zkušenosti a osvědčené náměty,
 • vytvářel vhodné prostředí pro sdílení a komunikaci na internetu,
 • zavedl do školské praxe nové formy osobního rozvoje,
 • nabízel poradenské a konzultační služby,
 • realizoval rozsáhlý výzkum kurikulární reformy na gymnáziích,
 • byl prezentován na webových stránkách http://www.kurikulumg.cz,
 • byl projektem MŠMT, v rámci OP VK jej realizoval Výzkumný ústav pedagogický v Praze (od 1. 7. 2011 součástí Národního ústavu pro vzdělávání),
 • byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

*