KURIKULUM G - informace o projektu

od KURIKULUM G

Kurikulum G - podpora pro gymnázia www.kurikulumg.cz

 • poradenské a konzultační služby
 • nástroje vzdělávání a profesního růstu
 • metodická podpora, inspirace
 • výzkum

KURIKULUM G (Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání) byl projekt MŠMT, který realizoval Výzkumný ústav pedagogický v Praze (od 1. 7. 2011 součástí Národního ústavu pro vzdělávání) v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Aktivity projektu KURIKULUM G

 • KLUBOVÁ SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ ŠVP >>>
 • KOMUNITA >>>
 • KONZULTAČNÍ CENTRUM >>>
 • KOUČOVÁNÍ >>>
 • KVALITNÍ ŠKOLA >>>
 • MINIKONFERENCE >>>
 • OBOROVÉ SEMINÁŘE >>>
 • VIRTUÁLNÍ HOSPITACE >>>

O projektu KURIKULUM G

Projekt KURIKULUM G

 • probíhal v letech 2009 až 2011,
 • podporoval koordinátory ŠVP a učitele na gymnáziích,
 • nabízel vzdělávací aktivity učitelům,
 • umožnil učitelům vzájemně sdílet zkušenosti a osvědčené náměty,
 • vytvářel vhodné prostředí pro sdílení a komunikaci na internetu,
 • zavedl do školské praxe nové formy osobního rozvoje,
 • nabízel poradenské a konzultační služby,
 • realizoval rozsáhlý výzkum kurikulární reformy na gymnáziích,
 • byl prezentován na webových stránkách http://www.kurikulumg.cz,
 • byl projektem MŠMT, v rámci OP VK jej realizoval Výzkumný ústav pedagogický v Praze (od 1. 7. 2011 součástí Národního ústavu pro vzdělávání),
 • byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Stáhněte si logo projektu

Radio Regina_pořad Třináctka_10112009.mp3
Flash animace

KVALITNÍ ŠKOLA v médiích

NEWSLETTER KURIKULA G - PROSINEC 2011

Projekt KURIKULUM G na konci prosince končí. V závěrečném vydání elektronického zpravodaje projektu přinášíme mimo jiné informace o národní konferenci projektu, která se konala poslední listopadový den v Praze. Najdete zde také informace o virtuálních hospitacích, které byly zveřejněny v listopadu a na začátku prosince, a také o případových studiích z páté etapy koučování i o dalších výstupech projektu. Všechny výstupy jsou k dispozici na Metodickém portálu www.rvp.cz a budou k dispozici i po ukončení projektu. Prosincový newsletter najdete >>zde<<.
 
Děkujeme vám za přízeň a podporu v průběhu realizace projektu a přejeme vám klidné vánoční svátky a radostný a úspěšný rok 2012. 

INFORMACE O NABÍDCE PRO GYMNÁZIA

Učitelé gymnázií se mohli zapojit do následujících aktivit:

KOUČOVÁNÍ

Koučování pomáhá zdokonalit dovednosti v oblasti vedení lidí, komunikace a spolupráce. Určeno bylo zejména koordinátorům ŠVP a vedoucím pracovníkům gymnázií. Více informací >>ZDE<<.

KLUBOVÁ SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ ŠVP

Komorní akce pořádané na hostitelských gymnáziích nabízely výměnu zkušeností, kontaktů a dobré praxe především koordinátorům ŠVP. Více informací k dispozici >>ZDE<<.

PORADNA - MINIKONFERENCE

Setkání koordinátorů ŠVPi učitelů z gymnázií. Jejich cílem bylo především poskytnout pedagogům odborné odpovědi na aktuální témata (např. nová maturita, soulad ŠVP a RVP apod.) a nabídnout inspiraci a motivaci pro další práci. Více informací a výstupy z jednotlivých setkání >>ZDE<<.

PORADNA - KONZULTAČNÍ CENTRUM

Pokud jste hledali odpovědi na otázky související s problematikou rámcových a školních vzdělávacích programů na gymnáziích, mohli jste kontaktovat pracovníky konzultačního centra v NÚV - divizi VÚP. Nejčastější dotazy a odpovědi na ně najdete >>TADY<<.

KOMUNITA (GYMPLIŠTĚ)

Diskusní prostředí pro gymnázia určené pro on-line výměnu názorů, zkušeností a hledání odpovědí na dotazy v oblasti školské problematiky. Diskuzní fóra najdete >>TADY<<.

VIRTUÁLNÍ HOSPITACE

Videozáznamy vyučovacích hodin z gymnázií, které můžete sledovat na internetu (zde na Metodickém portálu www.rvp.cz) a diskutovat o nich s kolegy. Přehled dosud zveřejněných hodin a více podrobných informací najdete >>ZDE<<.

OBOROVÉ SEMINÁŘE

Metodická podpora pro gymnaziální učitele, burza nápadů a zkušeností, inspirace do výuky. Výstupy ze seminářů najdete >>ZDE<<.

KVALITNÍ ŠKOLA

Rozsáhlý plošný výzkum k vyhodnocení úspěšnosti kurikulární reformy na gymnáziích. Informace o výsledcích jednotlivých etap výzkumu a další výstupy této aktivity najdete >>ZDE<<.

VIRTUÁLNÍ HOSPITACE v médiích

Účastníci Národní konference projektu KURIKULUM G

NÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTU

30. listopadu 2011 se v Praze uskutečnila závěrečná konference projektu KURIKULUM G, na které byly představeny mimo jiné souhrnné výsledky výzkumu Kvalitní škola, který na gymnáziích probíhal od roku 2009. Prezentovány byly také zkušenosti a výstupy z oblasti metodické podpory učitelů, které vznikly v průběhu realizace projektu a jednotlivých aktivit.

Informace a výstupy z konference najdete >>ZDE<<.

NEPŘEHLÉDNĚTE

V listopadu 2011 byla publikována další výzkumná zpráva v rámci aktivity Kvalitní škola. Výsledky expertního šetření kvality školy a kurikula, které proběhlo na gymnáziích v červnu a v červenci 2011, jsou popsány v publikaci Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu kvality.

Všechny předchozí publikace a výstupy výzkumu Kvalitní škola najdete v digitálním portfoliu této aktivity.

INFORMAČNÍ BROŽURA

Publikace-brozura-KG.pdf

2,1MB | Pátek, 20 březen 2015 | Detaily
Pohled byl zobrazen 18292x od 30 květen 2014 do 8 prosinec 2023