KURIKULUM G - informace o projektu - KURIKULUM G: INFORMACE O NABÍDCE PRO GYMNÁZIA

INFORMACE O NABÍDCE PRO GYMNÁZIA

Učitelé gymnázií se mohli zapojit do následujících aktivit:

KOUČOVÁNÍ

Koučování pomáhá zdokonalit dovednosti v oblasti vedení lidí, komunikace a spolupráce. Určeno bylo zejména koordinátorům ŠVP a vedoucím pracovníkům gymnázií. Více informací >>ZDE<<.

KLUBOVÁ SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ ŠVP

Komorní akce pořádané na hostitelských gymnáziích nabízely výměnu zkušeností, kontaktů a dobré praxe především koordinátorům ŠVP. Více informací k dispozici >>ZDE<<.

PORADNA - MINIKONFERENCE

Setkání koordinátorů ŠVPi učitelů z gymnázií. Jejich cílem bylo především poskytnout pedagogům odborné odpovědi na aktuální témata (např. nová maturita, soulad ŠVP a RVP apod.) a nabídnout inspiraci a motivaci pro další práci. Více informací a výstupy z jednotlivých setkání >>ZDE<<.

PORADNA - KONZULTAČNÍ CENTRUM

Pokud jste hledali odpovědi na otázky související s problematikou rámcových a školních vzdělávacích programů na gymnáziích, mohli jste kontaktovat pracovníky konzultačního centra v NÚV - divizi VÚP. Nejčastější dotazy a odpovědi na ně najdete >>TADY<<.

KOMUNITA (GYMPLIŠTĚ)

Diskusní prostředí pro gymnázia určené pro on-line výměnu názorů, zkušeností a hledání odpovědí na dotazy v oblasti školské problematiky. Diskuzní fóra najdete >>TADY<<.

VIRTUÁLNÍ HOSPITACE

Videozáznamy vyučovacích hodin z gymnázií, které můžete sledovat na internetu (zde na Metodickém portálu www.rvp.cz) a diskutovat o nich s kolegy. Přehled dosud zveřejněných hodin a více podrobných informací najdete >>ZDE<<.

OBOROVÉ SEMINÁŘE

Metodická podpora pro gymnaziální učitele, burza nápadů a zkušeností, inspirace do výuky. Výstupy ze seminářů najdete >>ZDE<<.

KVALITNÍ ŠKOLA

Rozsáhlý plošný výzkum k vyhodnocení úspěšnosti kurikulární reformy na gymnáziích. Informace o výsledcích jednotlivých etap výzkumu a další výstupy této aktivity najdete >>ZDE<<.

*