Vše o diáři Inspiromat 2012 - Inspiromat : Elektronická portfolia

Elektronická portfolia

Jednou z možností, jak rozvíjet u žáků zodpovědný přístup k výuce, je tvorba portfolií. S rozvojem technologií na školách se stále častěji skloňuje pojem e-portfolio. 
Základem práce s e-portfoliem je, že žáci ukládají výkresy, záznamy práce, referáty, výstřižky aj. v elektronické podobě (přepsané, upravené, naskenované apod.). Žáci jsou vedeni k pravidelnému ukládání, komentování svých materiálů a přemýšlení nad svými výsledky a pokroky. Zpětnou vazbu jim dává učitel, ale také rodiče nebo spolužáci.

*