PLN pro čtenářskou gramotnost: Digitální zařízení pro čtení knih - PLN pro čtenářskou gramotnost: Calibre

Calibre

Opensource program pro převod formátů do čtečky.

*