Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: MATERIÁLY

MATERIÁLY

Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání (COV, Arpok, 2014)

Korupce v ČR. Metodická příručka pro pedagogy středních škol (Respekt Institut, 2012)

Politika do školy patří (COV a MU, 2012)

Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ (Generation Europe, 2012)

Výchova k občanství. Doplňující koncepce k současnému kurikulu (COV a MU, 2012)

Občanské vzdělávání v kontextu českého školství. Analytická studie (COV a MU, 2012)

Charta Rady Evropy o výchově k demokratickému občanství a lidským právům (COV a MU, 2012)

Slovník pojmů k výchově k demokratickému občanství (COV a MU, 2012)

Vzděláváním k demokracii. Podklady pro učitele k výchově k demokratickému občanství a k výchově k lidským právům (COV a MU, 2012)

*