Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: DISKUZE K ÚPRAVÁM RVP ZV

DISKUZE K ÚPRAVÁM RVP ZV

Na Metodickém portále www.rvp.cz probíhala od 10. 10. do 10. 11. 2012 veřejná diskuze k úpravám RVP ZV. Jedna část diskuze byla zaměřena na úpravy v oblasti finanční gramotnosti a na problematiku korupce, práv k duševnímu vlastnictví,armády a obrany státu.

Diskuzní téma Finanční gramotnost a korupce v RVP ZV je stále přístupné na  

http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=697&t=20747

Celou diskuzi k úpravám RVP ZV naleznete na adrese http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=697.

*