O průvodci a úpravách RVP ZV - Průvodce upraveným RVP ZV: Průvodce upraveným RVP ZV

Průvodce upraveným RVP ZV

Průvodce upraveným RVP ZV (dále jen „Průvodce“) je postupně doplňovaný a rozšiřovaný soubor námětů a doporučení.

Průvodce Vám:

  • umožní

 • získat celkový přehled o úpravách RVP ZV,
 • získat základní infromace ke vzdělávání žáků s LMP,
 • nalézt k úpravám RVP ZV vysvětlující a doplňující informace,
 • provést případné odpovídající úpravy ŠVP,
 • získat podklady pro tvorbu plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP),
 • pokládat konkrétní dotazy související s úpravou ŠVP, s tvorbou PLPP nebo IVP a s výukou,
 • diskutovat o úpravách ŠVP a o tvorbě PLPP a IVP,
 • inspirovat se vzájemně svými zkušenostmi.

  • doporučí

 • postup při případných úpravách ŠVP,
 • způsob tvorby PLPP a IVP.

  • poskytne

 • náměty a vzorové příklady pro úpravy ŠVP,
 • doporučení pro vzdělávání žáků s LMP v jednotlivých vzdělávacích oborech a jejich tématech,
 • vzorové příklady pro tvorbu PLPP a IVP,
 • odkazy na další informace související s upravenými částmi RVP ZV.

 Průvodce je rozdělen na dvě části:

1. část, ve které jsou zveřejněny upravené kapitoly RVP ZV, komentáře k nim a doporučení pro vzdělávání žáků s LMP
2. část, ve které jsou zařazeny doporučení pro vzdělávání žáků a doporučené postupy při úpravách ŠVP, při tvorbě PLPP a IVP.

Průvodce je určen všem učitelům ze základních škol a víceletých gymnázií, vedení škol a koordinátorům ŠVP těchto škol.