O průvodci a úpravách RVP ZV - Průvodce upraveným RVP ZV: Jak pracovat s průvodcem

Jak pracovat s průvodcem

Při práci s Průvodcem je vhodné postupovat takto:

1) Seznámit se s novelou školského zákona, s příslušnou vyhláškou a podpůrnými opatřeními.

Informace jsou na této stránce v části Základní informace k úpravám RVP ZV a proklikem se dostanete na příslušné dokumenty a komentáře k nim.

2) Seznámit se s úpravami RVP ZV.

Na této stránce v části Navigace kliknout na Obsah RVP ZV. V něm přejdete kliknutím na příslušnou část RVP ZV nebo kliknete na jednu ze změněných částí a pomocí možností Předchozí upravená část RVP ZV a Následující upravená část RVP ZV můžete procházet jednu část RVP ZV za druhou. Text s červenou barvou je text nový, nebo upravený.

3) Seznámit se s konkrétními doporučeními, inspiracemi a náměty pro úpravu ŠVP a pro přípravu PLPP a IVP ve shodě se změnami RVP ZV.

Na každé stránce věnované vzdělávacímu obsahu vzdělávacích oborů nebo oblastí RVP ZV je vpravo část Doporučení, inspirace a náměty, která obsahuje doporučení pro vzdělávání žáků s LMP. Zároveň jsou součástí stránky se vzdělávacím obsahem také indikátory, které mohou pomoci snažšímu zdůraznění rozsahu, kterého by měly dosahovat žáci bez úpravy očekávaných výstupů. V dolní části je možné rozbalit text obsahující očekávané výstupy z RVP ZŠS, které jsou dolní hranicí v případě úprav očekávaných výstupů v rámci IVP pro žáka s LMP od třetího stupně podpory.

Na některých stránkách jsou texty sbaleny. Pro jejich rozbalení je nutné kliknout na šipku dolů vpravo od nadpisu textu. Podobně je možné také některé texty sbalit, pro snažší orientaci na stránce. 

4) Zeptat se na vše, co Vám v souvislosti se změnami RVP ZV není jasné, respektive, co Vás zajímá ve vazbě na úpravy ŠVP a přípravu PLPP a IVP.

Na některých stránkách například i na této je odkaz pro vkládání dotazů nebo diskuse.

5) Sledovat změny a aktuální doplnění v Průvodci

V navigaci na této stránce je odkaz na stránku, kde budou všechny změny a doplnění uváděny, tak aby všichni věděli co se v Průvodci od poslední návštěvy změnilo.

*