Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: MATERIÁLY K VÝUCE O EU

MATERIÁLY K VÝUCE O EU

Učitelům http://europa.eu/teachers-corner/index_cs.htm

Pro školáky http://europa.eu/kids-corner/index_cs.htm

  • hry a kvízy o EU
  • prezentace
  • stránky o právách dítěte

Evropská unie hrou http://www.euhrou.cz/

Poznejte Evropu http://europa.eu/europago/explore/init.jsp?language=cs

Evropská unie: Jaká vlastně je? http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_cs.htm

Tyto materiály veřejnosti zpřístupňuje Zastoupení Evropské komise v ČR.

 

*