Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ

JAK VYPADÁ SVĚT DNEŠNÍCH STŘEDOŠKOLÁKŮ?

Odpovědi můžete nalézt ve zprávě z dotazníkového šetření, které na středních školách pořádala společmost Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět na školách.

Informace: https://www.jsns.cz/cz/news/5/Jak_vypada_svet_dnesnich_stredoskolaku.html?news_id=201

Zpráva ke stažení:

https://www.jsns.cz/data/jsns/DOKUMENTY/DOTAZNIKOVE_SETRENI_STREDOSKOLACI_JSNS_2014.pdf

Další průzkumy a šetření: https://www.jsns.cz/cz/page/63/Pruzkumy_a_setreni.html

 

*