Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 - Rok průmyslu a technického vzdělávání: Průmysl_v_českých_zemích_v_19._století_1.jpg

Průmysl_v_českých_zemích_v_19._století_1.jpg

Dějiny Československa v obrazech [Public domain], prostřednictvím Wikimedia Commons