Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Registrujte se a prostřednictvím formuláře dejte vědět o akci všem zapojeným partnerům.

http://rokprumyslu.eu/

Podívejte se na aktuální akce a projekty, které probíhají na všech stupních škol (viz tabulka v závěru stránky).

Zapojte se do aktivit a prostřednictvím jednoduchého formuláře dejte o své aktivitě vědět uživatelům Metodického portálu.

Informujte o akci k Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015 prostřednictvím Metodického portálu RVP.CZ >>

Metodický portál RVP.CZ nabízí výběr metodických materiálů pro učitele předškolního, základního, gymnaziálního a odborného vzdělávání, širokou pedagogickou veřejnost (studenty VŠ, speciální pedagogy, asistenty apod.), ale i rodiče, kteří mají zájem u svých dětí zajímavou formou rozvíjet znalosti ve sféře technického vzdělávání. Tento výběr zahrnuje metodické články, digitální učební materiály (pracovní listy, prezentace aj.), odkazy na webové stránky a další zdroje pro výuku podporující tematiku technického vzdělávání.

Rok průmyslu a technického vzdělávání má zvýšit zájem veřejnosti o průmysl jako moderní součást ekonomiky 21. století a o technické obory. Měl by přispět k prosazení koncepčních a systémových změn v oblasti polytechnického vzdělávání, povzbudit zájem škol i firem o spolupráci a přiblížit dobré příklady z praxe. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje „Rok průmyslu a technického vzdělávání“ vyhlášený Svazem průmyslu a dopravy České republiky pro rok 2015 a ministr školství Marcel Chládek udělil tomuto projektu 9. června 2014 osobní záštitu.
 
Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 je celoroční kampaň složená z řady aktivit a různých akcí, které jsou reakcí na požadavek podnikatelské sféry důrazněji poukázat na jeden z klíčových problémů konkurenceschopnosti ČR. V průběhu roku 2015 bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně se Svazem průmyslu a obchodu ČR organizovat různé aktivity, které budou řešit zásadní problémy: změnit negativní vnímání průmyslu širokou veřejností, poukázat na aktuální nedostatek technicky vzdělaných lidí a potřebu vyššího zájmu rodičů a jejich dětí o technické obory.
 
Metodický portál rvp.cz v souvislosti s Rokem průmyslu a technického vzdělávání nabízí všem školám příležitost, jak zviditelnit své projekty a nápady v podobě videí, obrazových a edukačních materiálů či reflexí (zajímavých článků).
 
Informace k záměru Roku průmyslu a technického vzdělávání najdete v přiložené prezentaci.
Připojené soubory Přílohy 1
ROK PRUMYSLU PP prezentace.pdf (4,5M) - Stáhnout

Ilustrační fotografie

Od Jiří Sedláček (Vlastní dílo) [CC BY-SA 3.0], prostřednictvím Wikimedia Commons
Od Jiří Sedláček (Vlastní dílo) [CC BY-SA 3.0], prostřednictvím Wikimedia Commons

NIDV - výběr z programové nabídky pro RPTV

Nabídka vzdělávacích programů z oblasti "Rok průmyslu a technického vzdělávání"
Naposledy aktualizováno 21 duben 2017, 11:01

Rok průmyslu a technického vzdělávání v modulu Burza

Vybrané inzeráty z modulu burza.rvp.cz
Naposledy aktualizováno 04 prosinec 2023, 8:05

Ilustrační fotografie

Dějiny Československa v obrazech [Public domain], prostřednictvím Wikimedia Commons
Dějiny Československa v obrazech [Public domain], prostřednictvím Wikimedia Commons

Doporučené odkazy

SOČ - Středoškolská odborná činnost

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.


Talnet - online k přírodním vědám

Talnet je vzdělávací projekt pro zvídavou a nadanou mládež se zájmem o přírodní a technické vědy i pro jejich učitele z celé České republiky, který využívá online prostředí. Doporučený věk účastníků je 13 až 19 let.

Aktuální akce

Pohled byl zobrazen 639x od 19 leden 2015 do 12 duben 2015

Pohled byl zobrazen 6754x od 19 leden 2015 do 4 prosinec 2023