Standardy - Standardy pro ZV: Standardy Matematiky, Českého jazyka a literatury, Cizích jazyků

Standardy Matematiky, Českého jazyka a literatury, Cizích jazyků

Standardy vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Cizí jazyk (Anglický jazyk) a Další cizí jazyk (Německý jazyk, Francouzský jazyk) tvoří přílohu č. 1 v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Jedná se tedy o standardy, jejichž naplňování je pro školy závazné.

*