Standardy - Standardy pro ZV: Doporučení

Doporučení

Pro potřeby kontrolních orgánů se domníváme, že je důležité, aby Vaše škola dokázala doložit, že se standardy a možnostmi jejich využití ve své práci zodpovědně zabývala (např. zápisem z jednání pedagogické rady včetně jejích závěrů k této problematice, zápisy z jednání předmětových komisí).
Vzhledem k tomu, že indikátory stanovují minimální úroveň zvládnutí daného očekávaného výstupu v 5., resp. 9. ročníku, je třeba zvážit, zda chce škola dosahovat se žáky pouze dané minimum (pak lze indikátory využít pro formulaci dílčích výstupů na úrovni 5. a 9. ročníku), nebo chce dosahovat se žáky vyšší úrovně očekávaných výstupů (pak lze zvažovat použití indikátorů na úrovni 5. a 9. ročníku v rozšířené podobě, případně využit indikátory minimální úrovně pro formulování výstupů i v nižších ročnících). V každém případě je třeba počítat s tím, že by měli žáci v 5. a 9. ročníku prokazovat zvládnutí očekávaných výstupů alespoň na minimální úrovni i v případě, že byla výuka daného obsahu ukončena v nižším než 5. a 9. ročníku. 

*