Deset zajímavých videí o tabletech ve škole - Michal Černý: Úvodem

Textové pole

Na tomto místě bychom rádi ukázali deset zajímavých videí, která vznikla v rámci projektu Interes a které mohou být zajímavé také pro další učitele. Jsou rozdělena do tří skupin po třech videích – oborová didaktika; ukázky zajímavých aplikací a diskusní příspěvky týkající se rozvoje kompetencí učitele nebo širších pedagogických otázek. Mimo to je zde ještě video popisující zajímavé funkce v operačním systému Android.

Všechna videa je možné najít na YouTube seznamu.

*