Tablet v rukou učitele

od Michal Černý

Digifolio nabízí výběr deseti zajímavých videí, které se z různých úhlů pohledu věnují tabletům ve školní praxi.

Úvodem

Na tomto místě bychom rádi ukázali deset zajímavých videí, která vznikla v rámci projektu Interes a které mohou být zajímavé také pro další učitele. Jsou rozdělena do tří skupin po třech videích – oborová didaktika; ukázky zajímavých aplikací a diskusní příspěvky týkající se rozvoje kompetencí učitele nebo širších pedagogických otázek. Mimo to je zde ještě video popisující zajímavé funkce v operačním systému Android.

Všechna videa je možné najít na YouTube seznamu.

Ondřej Neumajer – Učitelé mají tablet. A co dál?

Velice prakticky orientovaný záznam webináře, který se věnuje využití tabletů ve škole v několika rovinách. Předně jde o součást osobního vzdělávacího prostředí, řeší se, kde hledat inspiraci a komunity, ale také některá didaktická úskalí, jako je prosté promítání informací na úkor aktivizace žáků. Velice zajímavé je také upozornění na systém Plickers, který umožňuje pomocí papírových kartiček hlasovat – učitel pomocí tabletu načte tyto kartičky a může hodnotit, jak kdo odpovídal. Aplikace má samozřejmě více možností, lze v ní sledovat odpovědi v čase u jednotlivých žáků. Rozhodně doporučujeme vyzkoušet, pokud je k dispozici ve třídě pouze jeden učitelský tablet.

Petr Naske – Myslet informaticky? Výzva pro učitele všech aprobací

Příspěvek se věnuje problematice výuky programování a informatického myšlení. Důraz je přitom kladen na schopnost algoritmicky popsat svět kolem nás a to především s ohledem na schopnosti žáků na základní škole. Snaží se pracovat s mezipředmětovými vazbami a ukázat, že nejde o izolované téma pro informatiky.

Kateřina Hořavová – Mentoring

Webinář přehledně mapuje možnosti a význam mentora v oblasti ICT ve škole, nabízí možné přístupy, inspirace, diskutuje formy možné interakce mezi ním a mentorovaným. Jakkoli jde o webinář zasazený do projektu Interes, lze většinu poznatků vhodně zúročit a použít také na vlastní škole.

Tomáš Marek – Tablet s Androidem – Pokročilé možnosti zařízení

Obsáhlý webinář, který se věnuje různým uživatelsky pokročilým možnostem nastavení systému Android. Řeč je tak například o změně launcheru, klávesnice, notifikací, práci s doménou nebo hledání ztraceného nebo ukradeného tabletu. Vše je zasazeno do praktického rámce a pečlivý výklad většinou nabídne místo, ze kterého se lze pustit do zkoumání dané oblasti.

Michal Černý – tablet v hodinách informatiky

Video pracuje především s konceptem digitálního informačního kurátorství a vychází z třífázového Whittakerova modelu. Provede učitele jednotlivými fázemi zpracování informací, jejich uložením, zařazením a případnou následnou presentací. Důraz je přitom kladen na mezipředmětové vazby.

Veronika Kubová – Tablet ve výuce českého jazyka

Video se zaměřuje na problematiku prvostupňovou a postupně prochází různé oblasti, ve kterých lze tablet na tomto stupni použít. Autorka vychází z vlastní zkušenosti a nabízí řadu praktických nápadů – od tvorby knih samotnými žáky po procvičování pravopisných jevů a tréning psaní či čtení.

Dagmar Chytková – Tablet v českém jazyce na 2. stupni

Video se věnuje využití tabletu na 2. stupni základních škol a na pozadí českého jazyka nabízí širší kontext podpory rozvoje informační gramotnosti žáků. S návodnými didaktickými doporučeními je zmíněno například informační vyhledávaní, záložkování nebo práce s poznámkami.

Nikola Slezáková – Aplikace Two player math game

Autorka upozorňuje na pěknou aplikaci na procvičování matematiky ve formě souboje. Jediné, co je potřeba, je jeden tablet pro dva žáky. Lze snadno organisovat matematické turnaje, podporovat zábavné procvičování. Při vhodném didaktickém uchopení jde o aplikaci, která učiní matematický dril zábavnějším a hravějším.

Veronika Kubová – Aplikace Dirty baby care

Dirty baby care je určená především pro předškolní děti, které seznamuje se základními hygienickými návyky. Uživatel má k dispozici holčičku, která se zašpiní během hraní venku a jeho úkolem je jí vyčistit zuby, vyprat oblečení, obrat lístky z vlasů atp. Díky této hravé formě může být práce s tímto tématem hravá a pro žáky dostupná.

Josef Mach – Aplikace Chemie – periodická soustava prvků

Autor popisuje práci s jednou z povedených tabulek prvků, která je dostupná v češtině a má řadu módů. Pro žáky může být zajímavá také možnost procvičování, kterou mohou provozovat na vlastním zařízení. Tím, že mimo název a prvek se vždy otázka váže ke konkrétní pozici v tabulce, dochází k hlubšímu pochopení a zisk cenné imprese o vlastnostech prvku.

ICT, interes, tablety
Pohled byl zobrazen 2150x od 8 září 2015 do 8 prosinec 2023