Tablet v rukou učitele

od Michal Černý

Digifolio slouží pro mapování zajímavých zdrojů, témat a nápadů z oblasti fyzikálního vzdělávání. Zaměřeného především na práci s technologiemi a dotykovými zařízeními.

Inspirace pro výuku fyziky z RVP.cz

Noviny v hodinách fyziky

Série článků nazvaná Noviny v hodinách fyziky se zabývá různými konkrétními možnostmi využití obsahu denního tisku (se zaměřením na běžné celoplošné noviny) v hodinách fyziky na základních školách a gymnáziích. Dále naznačuje možný přesah těchto aktivit do dalších oblastí vzdělávání, v teoretické části se snaží zmapovat výhody a nevýhody použití novin ve výuce. Uvedeny jsou také odkazy na různé zdroje inspirace. Články vycházejí z výzkumů a vzorových aktivit publikovaných zejména ve Velké Británii a v USA. Shrnují také nápady a myšlenky diskutované v rámci dvou dílen s učiteli fyziky a semináře na toto téma se studenty učitelství fyziky.

Virtuální hospitace - Fyzika: Setrvačnost

Úvodní partie dynamiky hmotného bodu je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejobtížnějších kapitol středoškolské fyziky. V hodině fyziky se pokusíme společně s žáky rozbourat často mylné představy o pohybu těles.

Vytváříme školní vzdělávací programy – fyzika (fyzikální vzdělávání)

Článek předkládá tři varianty učebních osnov fyziky pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií. Vypracované osnovy nalezne čtenář v příloze.

Výběry aplikací

Jestliže hledáte aplikace pro výuku fyziky, zkuste například následujcí výběry:

  • Na webu najdete výběr aplikací pro učitele fyziky, které jsou určené pro iOS. Výběr je poměrně pestrý a sleduje spíše čistě výukové oborové nástroje.
  • Top 8 iOS Physics Apps popisuje osm zajímavých učebnic, které lze ve fyzice využít pro iOS. Jsou anglicky, ale lze je užít buď pro rozvoj jazykových kompetencí žáků, nebo jako rozšiřující materiál pro základní výklad v běžných učebnicích.
  • Teachers' Tech Tools for Physics představuje poměrně originální výběr nástrojů pro iOS.
  • Android Apps for Experimenting with Measurement and Physics nabízí poměrně pěkný přehled aplikací, které se dají v Androidu užít pro experimentální podporu výuky.
  • Top 6 Android Apps to Learn the Laws of Physics je nepříliš klasickým výběrem nástrojů, které mohou pomoci v jednotlivých krátkcýh partiích fyziky.
  • THE 10 BEST ANDROID SCIENCE APPS nabízí širší pohled na aplikace pro výuku přírodních věd v podobě deseti aplikací, které mají většinou interdisciplinární záběr.

Physics Toolbox Magnetometer

Physics Toolbox Accelerometer

Android, fyzika, ICT, INTERES, tablety
Pohled byl zobrazen 2608x od 7 leden 2015 do 2 březen 2024