Tablet v rukou učitele

od Michal Černý

Digifolio se zaměřuje na některé možnosti práce s médií a rozvoj informační gramotnosti pomocí tabletů a dalších dotykových zařízení.

Články na portálu k tématu

Role školních knihoven v informační výchově
Jednou z klíčových dovedností, kterou by si žáci ze škol měli odnášet, je schopnost práce s informacemi. Zcela zásadní roli zde hrají školní knihovny, jejichž význam je často podceňován. V následujícím článku se pokusíme ukázat některé vybrané aspekty, ve kterých se má knihovna především v oblasti informační výchovy aktivně projevovat.

Informační výchova jako reflexe informační společnosti
Je zajímavé, jak malý prostor je věnován informační výuce na gymnáziích. Nejde přitom jen o budování vztahu ke knihovnám, ale především o systematické pěstování schopností žáka získávat potřebné informace, organizovat je a efektivně je analyzovat. Jako by se nijak neodrážela skutečnost, že společnost, v níž žijeme, stojí na informacích.

Nová role školních knihoven v 21.st.
Článek popisující změny ve fungování školních knihoven v souvislosti se zaváděním technologií do škol na základě zkušeností Mika Eisenberga – děkana Fakulty informačních studií na Washingtonské univerzitě.

Kuchařka Edutopia pro rozjezd informační výchovy
Článek popisující základní myšlenky publikace portálu Edutopia dávající konkrétní návrhy na smysluplnou integraci technologií do výuky.

Filmová/audiovizuální výchova; metodická podpora – informační zdroje
V dokumentu, který je metodickou podporou k filmové/audiovizuální výchově, najde čtenář rozsáhlou databázi informačních zdrojů k této problematice s jejich stručným popisem.

Hodnocení informací a znalostní management
Informace jsou všude kolem nás a je velice důležité se s nimi naučit vhodným způsobem zacházet – hodnotit je, zasadit do kontextu a přetvářet je na znalosti. V článku se pokusíme ukázat některé parametry, které je možné zvažovat při analýze kvality informací, a pokusíme se krátce přiblížit základy znalostního (či informačního) managementu.

Digitální etnograf Michael Wesch
Představení mimořádně zajímavého učitele, profesora kulturní antropologie na Kansaské státní univerzitě Michaela Wesche, který se zabývá digitální etnografií a má co říci k našim snahám o pochopení vlivu technologií na výukový proces.

Mediální výchova v mediální společnosti
Mediání výchova je dnes docela hitem. O to důležitější je porozumět zejména tomu, v čem nás mohou média "vodit za nos" a jak utvářejí náš obraz světa. V rámci projektu Klíče pro život je mediální výchově věnováno i jedno z průřezových témat. Příspěvkem k tomu je i následující článek.

Tvorba internetového magazínu v mediální výchově
Mediální výchovu lze pojmout různými způsoby. V současné době akcelerující online žurnalistiky není velký problém nechat žáky vytvořit a zpravovat vlastní online magazín či zpravodajský server. Článek naznačuje možnost výuky mediální výchovy netradičním, praktickým a snad i pro studenty obohacujícím způsobem.

Etika ve výuce informačních a komunikačních technologií
Pokud se podíváme na výuku informačních a komunikačních technologií na gymnáziích, zjistíme, že se jedná především o snahu předat žákům znalosti a dovednosti práce s konkrétním programem či typem aplikace. I mezi těmito školami se ale najdou výjimky, které se snaží naučit žáky základy programování a algoritmizace, což bude pro jejich další život jistě užitečné. Výuka etiky ale stojí, jako chudá příbuzná, zcela na okraji zájmu.

 

Digitální informační kurátorství

Aplikace Book creator

Popis práce v Book creatoru na tabletu, který umožňuje vytvářet studentské knihy nebo časopisy v digitální podobě.

Aplikace Flipboard

Nástroj Flipboard umožňuje jednoduše vytvořit multimediální magazíny z oblíbených nebo zajímavých článků z různých zdrojů. Žáci v něm mohou vytvářet tématické balíčky, učitel může sdílet materiály k různým tématům.

Nástroje na práci s poznámkami v tabletu

Webinář mapující různé nástroje na práci s poznámkami na tabletu, prochází jak klasické nástroje jako je Keep či Evernote, tak také třeba aplikace pro tvorbu myšlenkových map.

Aplikace Evernote

Video popisuje možnosti využití aplikace Evernote a zasazení do kontextu digitálního informačního kurátorství.
Pohled byl zobrazen 1222x od 11 září 2015 do 10 prosinec 2023