5 Vzdělávací oblasti - Průvodce upraveným RVP ZV: RVP ZV 2015 Schema 2_vf.jpg

RVP ZV 2015 Schema 2_vf.jpg

Schema 2 - Směřování k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí