O průvodci a úpravách RVP ZV - Průvodce upraveným RVP ZV: RVP ZV 2016 se zvýrazněnými změnami

RVP ZV 2016 se zvýrazněnými změnami

V textu RVP ZV jsou vyznačeny změny následujícím způsobem:

  • text původní, který se nezměnil, je černou barvou
  • text, který byl vypuštěn, je černý přeškrtnutý - příklad textu
  • nový text je červený - příklad textu
  • text doporučené úroveně pro úpravu čekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření, který byl obsahově doplněn vzhledem k Příloze 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s LMP je fialový - příklad textu;

jedná se o čtyři oblasti změn u vzdělávacích oborů:

  • Cizí jazyk na prvním stupni
  • Další cizí jazyk
  • Výchova k občanství – úrovně v tématech ochrana spotřebitele a finanční gramotnost
  • Člověk a svět práce – úrovně v tematickém okruhu Práce s laboratorní technikou a Využití digitálních technologií

V textu nebyly zvýrazněny změny vzniklé v důsledku jazykové korektury a grafických úprav textu.

*