Online setkání: PROJEKTOVÁ RIZIKA A JAK NA NĚ REAGOVAT

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konalo ve středu 14. 10. 2015.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Středa 14. 10. 2015, 20:00
Projektová rizika a jak na ně reagovat

Získejte informace k aktuálnímu tématu od jednoho z autorů publikace Projektový management a potřebné kompetence, metodika na projektu Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství, Doc. Ing. Jiřího Skalického CSc.

Anotace:

S riziky je možno se setkat na každém kroku a řízení rizik je důležitou oblastí projektového managementu každého projektu. Proto má řízení rizik projektů propracovanou metodiku a seznámení posluchačů s touto metodikou je cílem tohoto semináře.

Setkání obsahuje následující dílčí témata:

  • Vysvětlení základních pojmů vztahující se k řízení rizik – událost, nejistota, pravděpodobnost, riziko, černá labuť.
  • Postup při řízení projektových rizik – identifikace a hodnocení rizik, reakce na rizikové události, monitorování rizik.
  • Postprojektové hodnocení rizik a některé závěry z výše uvedeného projektu.

Doporučená literatura k řízení rizik vzdělávacích projektů a k managementu projektů:

EGER, L. a kol. Management rizik vzdělávacích projektů. NAVA Plzeň, 2013. ISBN 978-80-7211-453-5

DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA. 2. vydání. Praha Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4575-5

SKALICKÝ a kol. Projektový management a potřebné kompetence. Vydavatelství ZČU v Plzni, 2010. ISBN 978-80-7043-975-3

Setkání je připraveno na základě projektu Fakulty ekonomické ZČU v Plzni číslo TD010228 Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství, který probíhal v době 01/2012 - 12/2013 a byl financován z programu OMEGA Technologické agentury České republiky.

Komu je setkání určeno:
Setkání je určeno pracovníkům škol a školských zařízení, primárně vedoucím pracovníkům škol, kteří se mohou zapojit do projektového týmu jako vedoucí projektu nebo členové týmu; ale i kdyži stojí mimo projektový tým, tak stejně navenek nesou odpovědnost za projekt a měli by znát principy řízení projektů. Setkání je tedy určeno všem, kteří se zúčastní projektu, ať již jako realizátoři řízení rizik nebo ti, kteří jejich práci a výstupy kontrolují.
Setkání je zdarma.
Lektor:
Doc. Ing. Jiri SKALICKY CSc. - absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni.  Od roku 1995 se zabývá managementem projektů na Západočeséu univerzitě na Fakultě ekonomické, kde prošel několika posty ­ vedoucí oddělení, pak vedoucí katedry a proděkan. Dnes je externím pracovníkem. Zúčastnil se práce na několika projektech, ze vzdělávacích projektů lze jmenovat projekt Projektový manažer 250+ operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který vedla plzeňská kancelář NIDV (2009 ­ 2012) a projektu Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství z programu Omega Technologické agentury České republiky (2012 ­ 2013), který byl realizován na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni.

Užitečné odkazy:

Videozáznam setkání

Prezentace ke stažení

Projektová rizika a jak na ně reagovat.pdf

1,5MB | Středa, 14 říjen 2015 | Detaily

O online setkávání na Metodickém portálu

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Mohlo by vás také zajímat...

Pohled byl zobrazen 1929x od 14 říjen 2015 do 28 září 2022