Setkávání na Metodickém portálu

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata...
Přidat do kolekce

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a na témata i od vás! Napište nám do diskuze.

Vstup do online místnosti i návod, jak na to, najdete NA VSTUPNÍ STRÁNCE << klikněte 
Otvíráme 15 minut před začátkem! Odkaz na vstup najdete také v den konání akce na titulní straně portálu RVP.CZ (www.rvp.cz). 

Potřebujete:

 • počítač připojený na internet
 • bedničky nebo sluchátka (lektoři i s mikrofonem). 

Přes zvukové zařízení budete spolu s ostatními účastníky naslouchat hostům a sledovat na obrazovce prezentace. Případné komentáře a dotazy budete moci psát do chatu, hosté na ně rádi odpoví.

Ovládání online místnosti je velice snadné, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti! 

Těšíme se na vás! 

Chcete být informováni o aktuálním online setkání? Nechte si zasílat upozornění na webináře e-mailem. Stačí pouze zadat vaši e-mailovou adresu. Zasílání upozornění můžete kdykoli zrušit.

Krátký dotazník: průzkum k webinářům

Středa 1. 6. 2015, 20:00
Možnosti grantové podpory škol – Evropský sociální fond, komunitární programy a partnerské projekty

V předchozím webináři Ing. Václava Kuglera jsme se dozvěděli co je to projektový záměr, jak identifikovat vhodné projekty nebo jak se vyvarovat nejčastějších chyb při sestavování žádostí. Jaké další tipy si pro nás lektor připravil?

Cíle setkání:
 • Získat povědomí o operačních programech ESF koordinované Českou republikou.
 • Získat povědomí o výzvách komunitárních programů vyhlašovaných z Bruselu.
 • Podrobněji se zastavit nad programem Erasmus+.
 • Představit si některé aktuální grantové výzvy.
 • Získat představu o partnerských projektech.
Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno ředitelům škol všech typů (MŠ, ZŠ, SŠ) a jejich zástupcům, hospodářům, případně učitelům spolupracujícím v týmech, které za školy projektové žádosti vyhotovují a podávají, případně ručí za jejich realizaci.
Setkání je zdarma.

Program:
 • Jaké operační programy existují a které jsou vhodné pro školy?
 • Jaká jsou specifika komunitární programů?
 • Jak vypadá výzva k podávání projektů do programu Erasmus+ a v čem se liší od těch českých?
 • Jaké aktuální výzvy jsou právě otevřené?
 • Specifika, výhody a nevýhody partnerských projektů a proč je „dobrý partner nad zlato“.
 • Sítě pro hledání partnerství v projektech, příklady, kontakty.
Lektor:

Ing. Václav Kugler


Užitečné odkazy:
ONLINE SETKÁNÍ: Významné environmentální dny pro projektové vyučování 

Setkání si kladlo za cíl představit přehled dnů s environmentální tematikou, dát praktický návod jak vytvořit projekt na téma environmentálně významného dne a podpořit projektové myšlení a projektové vyučování. 

ONLINE SETKÁNÍ: Využití školních zahrad a pozemků - praktická ekologie 

Setkání si kladlo za cíl seznámit pedagogy s možnostmi využití školních zahrad, ukázat praktický návod jak vytvořit projekt zahrady, inspirovat k zakládání a obnově zahrad a ukázat cestu k financování projektů prostřednictvím jasného záměru využití pozemku.

ONLINE SETKÁNÍ: Zelená třída - podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

Cílem webináře bylo seznámit pedagogy s možnostmi podpory environmentálně šetrných přístupů v provozu třídy i školy, dát praktický návod jaké konkrétní věci pro udržitelnost dělat a inspirovat k šetrnosti. 

Čtvrtek 16. 6. 2016, 20:00
Geometrické tvary – tematická výuka s předškoláky

Cíle setkání:

 • Pomoci dětem, aby se na vstup do 1. třídy těšily a byly tam úspěšné.
 • Zvýšit kompetence rodičů a učitelů v rozvoji předškolních dětí v oblastech sluchového vnímání, zrakového vnímání, řeči, předmatematických představ, orientace a motoriky.
 • Předat učitelům mateřských škol hotový materiál.
Komu je setkání určeno:
 • učitelům všech typů mateřských škol, učitelům 1. třídy základní školy, učitelům přípravných tříd;
 • rodičům předškoláků a prvňáčků.

Setkání je ZDARMA.

Program:

 • Co by dítě mělo umět před nástupem do 1. třídy?
 • Jak na téma GEOMETRICKÉ TVARY  s předškoláky rozvíjet sluchové a zrakové vnímání, řeč, orientaci, předmatematické dovednosti a grafomotoriku.
 • Nabídnu vám také ukázku pracovních listů, kterými můžete aktivity doplnit ať už ve školkovém/školním prostředí nebo formou domácího procvičování.
 • Diskuze, výměna zkušeností.
 • Tipy na výrobu pomůcek.
Lektorka:

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagožka – lektorka kurzů pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky; poradenství pro předškoláky, školáky a jejich rodiče;  posuzování školní zralosti, intervence u dětí se specifickými poruchami učení a chování; lektorská a poradenská činnost pro pedagogy, autorka článků; vedoucí školního poradenského pracoviště na ZŠ; absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na PedfUK v Praze; 10 let praxe v oblasti speciální pedagogiky, z toho 5 let v poradenství


Užitečné odkazy:

Mohlo by vás zajímat

ONLINE SETKÁNÍ: Jak rozvíjet orientaci u předškoláků? 

Hlavními cíli setkání bylo zvýšit kompetence učitelů v rozvoji předškoláků v oblastech prostorového vnímání a vnímání časového sledu a inspirovat k vyrábění jednoduchých pomůcek pro výuku. 

ONLINE SETKÁNÍ: Rozvíjejme děti v řeči, percepcích, motorice, orientaci i předmatematice již (a nejen) v MŠ 

Hlavním cílem setkání bylo ukázat, jak na tématech OVOCE a ZELENINA a ZVÍŘATA u předškoláků rozvíjet sluchové a zrakové vnímání, řeč, orientaci, předmatematické dovednosti a grafomotoriku. 

ONLINE SETKÁNÍ: Jak rozvíjet motoriku u předškoláků 

Cílem setkání bylo zvýšit kompetence učitelů v rozvoji předškoláků v oblastech hrubé motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky a inspirovat učitele k výrobě pomůcek pro výuku. 

ONLINE SETKÁNÍ: Školní zralost x odklad školní docházky 

Cílem setkání bylo zvýšit kompetence rodičů a učitelů v rozvoji předškolních dětí a inspirovat ve vyrábění pomůcek pro hru, výuku.

ONLINE SETKÁNÍ: Jak rozvíjet předmatematické představy v přípravné třídě 

Předmatematické představy jsou jednou z oblastí, které žák potřebuje dobře ovládat před nástupem do 1. třídy, aby se mohl úspěšně naučit počítat. Nejedná se o mechanické počítání na prstech, ale o rozvíjení představy o množství, porovnávání, práce s pojmy…

ONLINE SETKÁNÍ: Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku 

Cílem webináře bylo ukázat, jak se mohou děti v předškolním věku rozvíjet, aby měly dobře zvládnuté dovednosti v oblasti zrakového a sluchového vnímání. Oslabení výše zmíněných oblastí bývá zdrojem snížené schopnosti naučit se čtení, psaní a počítání...

Pokud můžete doporučit zajímavou osobnost, která by se chtěla stát hlavní prezentující osobou našeho setkání, nebo máte přímo vy nějaké téma vhodné pro online vzdělávací webinář, neváhejte se ozvat na setkavani@rvp.cz nebo v diskuzním fóru.

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Plánované akce

Pohled byl zobrazen 13257x od 30 květen 2014 do 31 květen 2016