Online setkání: ADHD NETRADIČNĚ

od Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR

Online setkání se konalo v úterý 18. 2. 2020.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Úterý 18. 2. 2020, 20:00
ADHD netradičně

Dítě, žák, student, dospělý s ADHD je odrazem moderní doby, která nese krizi hodnot, rodiny a stability systému ve všech rovinách. Tato doba je zdrojem půtek, nedorozumění, pocitů selhání, neúčinnosti výchovných opatření, neporozumění sobě samému, ale v druhé řadě je překvapivě velkou studnicí porozumění a neobyčejného lidství, pokud dáme semínku v nitru jedince vyklíčit a vykvést. Co potřebuje, je porozumět sobě, přijmout se a ovládnout se. K tomu, aby to dokázal, potřebuje moudré rodiče, učitele, vychovatele, přátelé a blízké, kteří v něj věří. 

Cíle setkání:
 • přispět k rozšiřování kompetencí vyučujících, které mohou uplatnit při práci s dítětem, žákem či studentem s ADHD,

 • nabídnout učitelům, asistentům, ale i rodičům, zamyšlení nad potřebami žáků s ADHD, nad možností jeho pedagogického i výchovného ovlivnění a podpory,

 • porozumět sami sobě, vyznat se v tom, co ve mně dítě, žák, či student s ADHD, vyvolává. Jaké jsou moje pocity vycházející z naší interakce,

 • nalézt vlastní strategie k ovlivnění a podpoře jedince s ADHD, resp. vrátit kormidlo samotnému dítěti, či žáku, aby se cítilo odpovědné za své chování, a posilovalo tak pozitivní vzorce chování, stalo se tak členem skupiny bez maladaptivních procesů (šaškování, vyrušování, ...) a nalezlo adekvátní sociální vazby v kolektivu, 

 • neposkytnout instantní návod, ale především otevřít pedagogickou diskusi nad syndromem ADHD a nad možnými symptomy (projevy), které mohou diagnózu navozovat, ale kauzálně ji nesplňují.  

Program:
 • Úvod

 • ADHD vymezení pojmu a medicínské souvislosti

 • Nemoc, nálepka, nebo daň vývoji společnosti?

 • ADHD z pohledu pedagoga

 • Jak to vidí rodič?

 • Co prožívá dítě?

 • ADHD začarovaný kruh, kde nelze porozumět tomu, co prožívá, pokud sám nejsem stižen stejným osudem

 • Kde potřebuje pomoci a podpořit, kde naopak omezit?

 • Vhodné strategie pro pedagogy, rodiče i vychovatele, vedoucí zájmových kroužků, přátele a blízké

 • Cíl přežít v režimu výhra x výhra.

 • Kde lze hledat podporu a pomoc?

 • Léčit a jak?

 • ADHD jako obraz renesanční bytosti, pokud jej naučíme obtíže přetavit ve zdroj 

 • Závěr 
Komu je setkání určeno:

Primární cílovou skupinou setkání jsou pedagogové  předškolního a školního vzdělávání, rodiče, možná i dospělí s ADHD, kteří hledají různé cesty k tomu, aby upevnili vzájemnou spolupráci a podpořili žáka v reedukačním, či kompenzačním procesu přijetí svých omezení a maximální utilizaci dovedností zpět směrem ke společnosti. Setkání je ale určeno všem, pro něž je problematika vzdělávání zajímavým tématem.

Setkání je ZDARMA.
Lektorka:

Mgr. Helena Kumperová – terapeut, lektor, učitel a kouč.


Užitečné odkazy (postupně přidáme):

RVP audio/video

Ke stažení

ADHD netradičně.pdf

prezentace

3,3MB | Úterý, 18 únor 2020 | Detaily

O online setkávání na Metodickém portálu

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání v online prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pokud můžete doporučit zajímavou osobnost, která by se chtěla stát hlavní prezentující osobou našeho setkání, nebo máte přímo vy nějaké téma vhodné pro online vzdělávací webinář, neváhejte se ozvat na setkavani@rvp.cz nebo v diskuzním fóru.

Zpětná vazba

Jana Janků - 22 únor 2020, 6:51

Ráda jsem se podívala i v sobotu večer, moc děkuji. Jana Janků

Pohled byl zobrazen 2539x od 18 únor 2020 do 28 září 2022