Online setkání: PODPORA ŽÁKŮ S PAS

od Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR

Online setkání se konalo v úterý 3. 12. 2019.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Úterý 3. 12. 2019, 15:00
Podpora žáků s PAS

Webinář komplexně představuje problematiku PAS a zaměřuje se i na téma vzdělávání v českém školském systému a na současnou legislativu. 

Anotace:

Obsah webináře bude zaměřen na získání základních informací o symptomatice poruch autistického spektra (PAS), o komorbidních diagnózách, o chování žáků s PAS. Posluchači budou seznámeni s diagnostickými postupy a metodami posuzování autistického chování. Budou představeny specifické metody a postupy využívané při vzdělávání těchto žáků. V rámci webináře zazní informace o současné i připravované legislativě, především o novele vyhlášky č. 27/2016Sb. a jejích dopadech do praxe škol a školských zařízení. Dále budou posluchači seznámeni s možnostmi vzdělávání žáků s PAS jak v hlavním vzdělávacím proudu, tak i ve školách a třídách dle §16 (9) a s možnostmi doporučování podpůrných opatření při jejich vzdělávání. Na závěr bude prostor pro diskusi a zodpovězení otázek.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno především učitelkám a učitelům v ZŠ a speciálním pedagogům, ale inspiraci najdou jistě i rodiče dětí s PAS.

Setkání je ZDARMA.
Lektorka:

Mgr. Zuzana Žampachová – vystudovala obor speciální pedagogika pro učitele na UP Olomouc, aktuálně vedoucí SPC při MŠ a ZŠ Brno, Štolcova 16, kde pracuje jako speciální pedagog. Má mnoholetou praxi v oboru. Pracovala na různých pozicích ve školství i v sociálních službách, vždy v přímé péči o klienty. Dlouhodobě se též věnuje lektorské činnosti. Přednáší v České republice, ale také v zahraničí. Externě spolupracuje s MU Brno a UP v Olomouci. Spolupracovala na řadě projektů, jejichž cílem bylo a je zlepšení kvality vzdělání a péče o lidi s PAS. Je autorkou mnoha publikací k tématu PAS.


Užitečné odkazy (postupně přidáme):

Videozáznam setkání

O online setkávání na Metodickém portálu

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání v online prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pokud můžete doporučit zajímavou osobnost, která by se chtěla stát hlavní prezentující osobou našeho setkání, nebo máte přímo vy nějaké téma vhodné pro online vzdělávací webinář, neváhejte se ozvat na setkavani@rvp.cz nebo v diskuzním fóru.

Pohled byl zobrazen 1152x od 4 prosinec 2019 do 28 září 2022