Online setkání: ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO POZICE V SYSTÉMU ŠKOLNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB. DOPORUČENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

od Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR

Online setkání se konalo v úterý 10. 3. 2020.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Úterý 10. 3. 2020, 14:00
Školní poradenské pracoviště a jeho pozice v systému školních a poradenských služeb. Doporučení pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami


Obsah: 

Jak nastavit služby ŠPP ve škole a jakými  pravidly se řídit? Která preventivní opatření mohou zabránit neprospěchu žáků nebo jejich rizikovému chování? Tyto i další otázky, včetně upřesnění rolí poradenských pracovníků školy a jejich úkolů ve společném vzdělávání, zazní na webináři PhDr. Jany Zapletalové.  

Dalším tématem webináře budou Doporučení v kontextu legislativních změn a úprav financování podpůrných opatření. Zaměříme se na možnosti úprav obsahů a výstupů ze vzdělávání, spolupráci ŠPZ a školy při nastavování Doporučení a při zpracovávání IVP. Budeme rádi za sdílení Vašich zkušenosti s danou problematikou. 

Pokud Vás téma zaujalo, vstupte do webináře se svými dotazy živě dne 10. 3. 2020 od 14:00.

Dotazy můžete zasílat i předem na adresu: renata.valova@npicr.cz

Lektorka:

PhDr. Jana Zapletalová

Klíčová slova:

školní poradenské pracoviště, prevence, změny ve školské legislativě, Doporučení


Užitečné odkazy (postupně doplníme):

Videozáznam setkání

Webináře APIV 2020

APIV A – webináře
Autor kolekce: Marek Drahovzal

Kolekce webinářů projektu APIV A

NázevPopisTyp
APIV A – ŠPZ a jeho pozice v systému školních a poradenských služeb. Doporučení pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se SPVAudioVideo
APIV A – Legislativní ukotvení vzdělávání dětí, žáků se SVPAudioVideo
APIV A – Plán pedagogické podpory jako nástroj pomoci žákoviAudioVideo
APIV A – Pedagogická diagnostika v ZŠAudioVideo
APIV A – Podpora při vzdělávání dětí, žáků se smyslovým postižením (zrak, sluch)AudioVideo
APIV A – Podpora při vzdělávání dětí, žáků s LMPAudioVideo
APIV A – Žák s tělesným postižením a závažným onemocněním v běžné školeAudioVideo
APIV A – Činnosti školy, spojené se zadáváním údajů z Doporučení do školské matriky, vedení dokumentace školy o podpůrných opatřeních, financování podpůrných opatřeníAudioVideo
APIV A – Komunikace rodina-školaAudioVideo
APIV A – Strategie řízení výukyAudioVideo
APIV A – Komunikace rodina–škola; specifika komunikace s rodiči žáků s SVPAudioVideo
APIV A – Podpora žáků s PASAudioVideo
APIV A – Podmínky a realizace pro vzdělávání dvouletých dětíAudioVideo
APIV A – Pojetí asistentů pedagoga od 1. 1. 2020 a jejich financováníAudioVideo
APIV A – Plán pedagogické podpory v kostceAudioVideo
APIV A – Společné vzdělávání a klima/kultura školy (ZŠ, SŠ, VOŠ)AudioVideo
APIV A – Hodnocení v předškolním vzděláváníAudioVideo
APIV A – Podpora při vzdělávání dětí, žáků s narušenou komunikační schopnostíAudioVideo
APIV A – IVP jako plán realizace podpůrných opatřeníAudioVideo
APIV A – Jak podpořit žáka s ADHD limitovaného oslabenými exekutivními funkcemiAudioVideo
APIV A – Syndrom vyhoření v pedagogické praxiAudioVideo
APIV A : Úloha jako prostředek individualizace a diferenciace výuky (ZŠ)AudioVideo
APIV A – Práce s heterogenní třídou (MŠ, ZŠ, SŠ, VPP – 18)AudioVideo
APIV A – Péče o nadání v běžné školeAudioVideo
APIV A: Realizace vzdělávání dvouletých dětíAudioVideo

O online setkávání na Metodickém portálu

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání v online prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pokud můžete doporučit zajímavou osobnost, která by se chtěla stát hlavní prezentující osobou našeho setkání, nebo máte přímo vy nějaké téma vhodné pro online vzdělávací webinář, neváhejte se ozvat na setkavani@rvp.cz nebo v diskuzním fóru.

Pohled byl zobrazen 665x od 11 březen 2020 do 28 září 2022