Online setkání: PODPORA PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ S LMP

od Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR

Online setkání se konalo ve úterý 5. 5. 2020.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Úterý 5. 5. 2020, 13:00
Podpora při vzdělávání dětí, žáků s LMP

V rámci webináře budou účastníci z řad pedagogů seznámeni nejen s aktuálními informacemi souvisejícími se vzděláváním žáků s LMP (aktuální legislativa) ale také s modelovou kazuistikou ze vzdělávání žáka s LMP v základní škole. Lektoři: PaedDr. Petr Petráš, PaedDr. Petr Hanák Ph.D.

Anotace setkání:

Cílem webináře je představit pedagogickou praxi ve vzdělávání dětí a žáků s lehkým mentálním postižením v MŠ, ZŠ a SŠ. V rámci webináře budou účastníci z řad pedagogů seznámeni s aktuálními informacemi souvisejícími se vzděláváním žáků s LMP, s novinkami v legislativě. Společně projdeme případovou studii, modelovou kazuistiku ze vzdělávání žáka s LMP v základní škole, budeme sdílet zkušenosti, poznatky a doporučení. Dále zodpovíme dotazy, které v rámci webináře vyplynou z diskuse odborných garantů s pedagogy z inkluzivních škol. 

Setkání je ZDARMA. 
Moderátorka webináře:

Mgr. Petra Kolářová

Lektoři:

PaedDr. Petr Petráš, PaedDr. Petr Hanák Ph.D.


Užitečné odkazy:

Videozáznam setkání

O online setkávání na Metodickém portálu

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání v online prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pokud můžete doporučit zajímavou osobnost, která by se chtěla stát hlavní prezentující osobou našeho setkání, nebo máte přímo vy nějaké téma vhodné pro online vzdělávací webinář, neváhejte se ozvat na setkavani@rvp.cz nebo v diskuzním fóru.

Pohled byl zobrazen 1050x od 6 květen 2020 do 28 září 2022