Online setkání: JAK IDENTIFIKOVAT PROBLÉMY A REALIZOVAT PODPORU U ŽÁKŮ NA 1. STUPNI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ?

od Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR

Online setkání se konalo v úterý 7. 4. 2020.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Úterý 7. 4. 2020, 9:00
Jak identifikovat problémy a realizovat podporu u žáků na 1. stupni podpůrných opatření?

Obsah: 

V rámci semináře si ujasníme, jakým způsobem škola identifikuje žáky na 1. stupni PO, jaká je role učitelů a poradenských pracovníků ve škole, jaké jsou způsoby zaznamenávání a vyhodnocování podpůrných opatření. Ozřejmíme, jaké nastávají změny v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 27/2016 Sb a shrneme, co naopak zůstává v platnosti. Budeme pracovat s formulářem PLPP a jeho možnými úpravami. Součástí budou i příklady dobré praxe skrze užití PLPP, zároveň se dotkneme i rizik  při zpracování PLPP. 

Cílem webináře je především v krátkosti shrnout, jak identifikovat a nastavovat podpůrná opatření  v rámci 1. stupně efektivně, bez dlouhého psaní a papírování. Prostor bude také pro Vaše dotazy a sdílení.

Pokud Vás téma zaujalo, vstupte do webináře se svými dotazy živě dne 7. 4. od 9:00. Dotazy můžete zasílat i předem na adresu: eva.danielova@npicr.cz.

Lektorka:

Mgr. Jana Mrázková

Klíčová slova:

identifikace žáků pro 1. stupeň PO, plán pedagogické podpory, proces tvorby PLPP


Užitečné odkazy:

Záznam webináře

Přehled webinářů APIV

APIV A – webináře
Autor kolekce: Marek Drahovzal

Kolekce webinářů projektu APIV A

NázevPopisTyp
APIV A – ŠPZ a jeho pozice v systému školních a poradenských služeb. Doporučení pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se SPVAudioVideo
APIV A – Legislativní ukotvení vzdělávání dětí, žáků se SVPAudioVideo
APIV A – Plán pedagogické podpory jako nástroj pomoci žákoviAudioVideo
APIV A – Pedagogická diagnostika v ZŠAudioVideo
APIV A – Podpora při vzdělávání dětí, žáků se smyslovým postižením (zrak, sluch)AudioVideo
APIV A – Podpora při vzdělávání dětí, žáků s LMPAudioVideo
APIV A – Žák s tělesným postižením a závažným onemocněním v běžné školeAudioVideo
APIV A – Činnosti školy, spojené se zadáváním údajů z Doporučení do školské matriky, vedení dokumentace školy o podpůrných opatřeních, financování podpůrných opatřeníAudioVideo
APIV A – Komunikace rodina-školaAudioVideo
APIV A – Strategie řízení výukyAudioVideo
APIV A – Komunikace rodina–škola; specifika komunikace s rodiči žáků s SVPAudioVideo
APIV A – Podpora žáků s PASAudioVideo
APIV A – Podmínky a realizace pro vzdělávání dvouletých dětíAudioVideo
APIV A – Pojetí asistentů pedagoga od 1. 1. 2020 a jejich financováníAudioVideo
APIV A – Plán pedagogické podpory v kostceAudioVideo
APIV A – Společné vzdělávání a klima/kultura školy (ZŠ, SŠ, VOŠ)AudioVideo
APIV A – Hodnocení v předškolním vzděláváníAudioVideo
APIV A – Podpora při vzdělávání dětí, žáků s narušenou komunikační schopnostíAudioVideo
APIV A – IVP jako plán realizace podpůrných opatřeníAudioVideo
APIV A – Jak podpořit žáka s ADHD limitovaného oslabenými exekutivními funkcemiAudioVideo
APIV A – Syndrom vyhoření v pedagogické praxiAudioVideo
APIV A : Úloha jako prostředek individualizace a diferenciace výuky (ZŠ)AudioVideo
APIV A – Práce s heterogenní třídou (MŠ, ZŠ, SŠ, VPP – 18)AudioVideo
APIV A – Péče o nadání v běžné školeAudioVideo
APIV A: Realizace vzdělávání dvouletých dětíAudioVideo

O online setkávání na Metodickém portálu

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání v online prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pokud můžete doporučit zajímavou osobnost, která by se chtěla stát hlavní prezentující osobou našeho setkání, nebo máte přímo vy nějaké téma vhodné pro online vzdělávací webinář, neváhejte se ozvat na setkavani@rvp.cz nebo v diskuzním fóru.

Pohled byl zobrazen 852x od 8 duben 2020 do 4 červenec 2022