Online setkání: NOVINKY VE SPOLEČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ – NOVELA VYHLÁŠKY Č. 27/2016 SB.

od Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR

Online setkání se konalo v úterý 24. 3. 2020.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Úterý 24. 3. 2020, 11:00
Novinky ve společném vzdělávání – Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Obsah: 

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 • Změny v souvislosti s novelou vydanou pod č. 196/2019 Sb. s účinností od 1. 1. 2020, související s novým financováním asistentů pedagoga

  • Co nelze doporučit do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona 

 • Změny v souvislosti s novelou vydanou pod č. 248/2019 Sb. s účinností od 1. 1. 2020 – „velká“ novela vyhlášky přijatá s cílem snížení administrativy spojené se společným vzděláváním

  • Změny v individuálním vzdělávacím plánu

  • Nový pohled na asistenta pedagoga

  • Omezení potřeby vyhotovení plánu pedagogické podpory

  • Doporučení ŠPZ – délka platnosti

  • Kdy ŠPZ neposkytne poradenskou službu

  • Organizace vzdělávání (počet pedagogických pracovníků na třídu)

  • Novinky v zařazování žáků do tříd podle § 16 odst. 9 školského zákona a do vzdělávacího programu základní školy speciální

  • Podmíněná podpůrná opatření a další změny v přílohách vyhlášky č. 27/2016 Sb.

 • Novela vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních – navazuje na novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Cílová skupina:

Webinář bude veřejně přístupný pedagogickým pracovníkům i širší odborné veřejnosti

Lektorka:

JUDr. Hana Poláková, dlouholetá  a zkušená lektorka v oblasti školských právních předpisů

Klíčová slova:

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., podpůrná opatření, asistent pedagoga


Užitečné odkazy (postupně doplníme):

Videozáznam setkání

Webináře APIV 2020

APIV A – webináře
Autor kolekce: Marek Drahovzal

Kolekce webinářů projektu APIV A

NázevPopisTyp
APIV A – ŠPZ a jeho pozice v systému školních a poradenských služeb. Doporučení pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se SPVAudioVideo
APIV A – Legislativní ukotvení vzdělávání dětí, žáků se SVPAudioVideo
APIV A – Plán pedagogické podpory jako nástroj pomoci žákoviAudioVideo
APIV A – Pedagogická diagnostika v ZŠAudioVideo
APIV A – Podpora při vzdělávání dětí, žáků se smyslovým postižením (zrak, sluch)AudioVideo
APIV A – Podpora při vzdělávání dětí, žáků s LMPAudioVideo
APIV A – Žák s tělesným postižením a závažným onemocněním v běžné školeAudioVideo
APIV A – Činnosti školy, spojené se zadáváním údajů z Doporučení do školské matriky, vedení dokumentace školy o podpůrných opatřeních, financování podpůrných opatřeníAudioVideo
APIV A – Komunikace rodina-školaAudioVideo
APIV A – Strategie řízení výukyAudioVideo
APIV A – Komunikace rodina–škola; specifika komunikace s rodiči žáků s SVPAudioVideo
APIV A – Podpora žáků s PASAudioVideo
APIV A – Podmínky a realizace pro vzdělávání dvouletých dětíAudioVideo
APIV A – Pojetí asistentů pedagoga od 1. 1. 2020 a jejich financováníAudioVideo
APIV A – Plán pedagogické podpory v kostceAudioVideo
APIV A – Společné vzdělávání a klima/kultura školy (ZŠ, SŠ, VOŠ)AudioVideo
APIV A – Hodnocení v předškolním vzděláváníAudioVideo
APIV A – Podpora při vzdělávání dětí, žáků s narušenou komunikační schopnostíAudioVideo
APIV A – IVP jako plán realizace podpůrných opatřeníAudioVideo
APIV A – Jak podpořit žáka s ADHD limitovaného oslabenými exekutivními funkcemiAudioVideo
APIV A – Syndrom vyhoření v pedagogické praxiAudioVideo
APIV A : Úloha jako prostředek individualizace a diferenciace výuky (ZŠ)AudioVideo
APIV A – Práce s heterogenní třídou (MŠ, ZŠ, SŠ, VPP – 18)AudioVideo
APIV A – Péče o nadání v běžné školeAudioVideo
APIV A: Realizace vzdělávání dvouletých dětíAudioVideo

O online setkávání na Metodickém portálu

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání v online prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pokud můžete doporučit zajímavou osobnost, která by se chtěla stát hlavní prezentující osobou našeho setkání, nebo máte přímo vy nějaké téma vhodné pro online vzdělávací webinář, neváhejte se ozvat na setkavani@rvp.cz nebo v diskuzním fóru.

Pohled byl zobrazen 975x od 25 březen 2020 do 8 prosinec 2023