Online setkání: MÍSTO PAMĚTI – VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ V PROMĚNÁCH ČASU

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konalo ve čtvrtek 29. 10. 2015.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Čtvrtek 29. 10. 2015, 20:00
Místo paměti – Václavské náměstí v proměnách času – metodický materiál pro výuku dějepisu a občanské výchovy

Didaktik dějepisu Mgr. Milan Hes, Ph.D. představí ve svém příspěvku práci s metodickou příručkou Václavské náměstí v perspektivách (Pracovní listy k výuce o historii a současnosti Václavského náměstí). Lektor bude klást důraz na analytickou práci se školním historickým pramenem.

Autory představovaného edukačního textu jsou Mgr. Milan Hes, Ph.D. a Mgr. Tereza Rejšková. Metodická příručka je jedním z výstupů projektu Praha sdílená a rozdělená. Cílem projektu i metodické příručky je pomocí symbolického významu místa utvářet živoucí vztah k minulosti tak, aby se stala zdrojem historického poučení a kritické interpretace vlastních dějin. Projekt je realizován Multikulturním centrem Praha.
Stručný obsah:
  • Informace o Multikulturním centru Praha jako realizátorovi edukačního materiálu 
  • Zamyšlení nad místy paměti 
  • Role dějepisných exkurzí na místech paměti
  • Analytická práce s pracovními listy
  • Doporučené zdroje k didaktickému zvládnutí míst paměti
  • Diskuse
Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno zejména vyučujícím dějepisu, výchovy k občanství, společenských věd, zeměpisu a českého jazyka.

Lektor:
Mgr. Milan Hes, Ph.D., didaktik dějepisu, historik, spisovatel a publicista.

Užitečné odkazy:

Videozáznam setkání

Soubory ke stažení

Václavske náměstí.pdf

Prezentace k online setkání.

1,3MB | Čtvrtek, 29 říjen 2015 | Detaily

O online setkávání na Metodickém portálu

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pohled byl zobrazen 1317x od 29 říjen 2015 do 28 září 2022