5.9.1 Vzdělávací obor - Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem 1. období 1. stupně

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Práce s drobným materiálem 1. období 1. stupně

žák

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

Navigace

Indikátory očekávaných výstupů

Pro 1. období 1. stupně nejsou indikátory formulovány.

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

žák by měl

  • třídit různé druhy drobného materiálu podle velikosti, tvaru, barev
  • zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami
  • vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
  • pracovat podle slovního návodu
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 3013x od 11 prosinec 2015 do 25 listopad 2020