5.9.1 Vzdělávací obor - Člověk a svět práce - Pěstitelské práce 1. období 1. stupně

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Pěstitelské práce 1. období 1. stupně

žák

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho výsledky
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

Navigace

Indikátory očekávaných výstupů

Pro 1. období 1. stupně nejsou indikátory formulovány.

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

žák by měl

  • provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích 
  • pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě 
  • používat lehké zahradní náčiní
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 1835x od 11 prosinec 2015 do 25 listopad 2020