5.9.1 Vzdělávací obor - Člověk a svět práce - Příprava pokrmů 2. období 1. stupně

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Příprava pokrmů 2. období 1. stupně

žák

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

ČSP-5-4-01p zná základní vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
         -           uplatňuje zásady správné výživy

Navigace

Indikátory očekávaných výstupů

Očekávané výstupy

Indikátory

žák

žák

- orientuje se v základním vybavení kuchyně

1. popíše základní vybavení kuchyně
2. popíše účel kuchyňského vybavení

- připraví samostatně jednoduchý pokrm

1. vybere vhodné potraviny
2. zvolí vhodné kuchyňské nádobí a další potřebné prostředky
3. podle receptu dodrží postup práce a časově si ho rozvrhne
4. představí a zhodnotí připravený pokrm

- dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování

1. prostře stůl k jednoduchému obědu
2. popíše nebo prakticky předvede vhodné stolování a společenské chování
3. zhlédne modelovou situaci, upozorní na nevhodné společenské chování a doporučí vhodný způsob chování a jednání

- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

1. udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor
2. dodrží zásady hygieny a bezpečnosti
3. na příkladech popíše, jak by postupoval v případě úrazu při přípravě pokrmů
4. v modelové situaci ošetří drobné poranění

 

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

žák by měl

  • znát základní vybavení kuchyně 
  • připravit jednoduché pohoštění 
  • uplatňovat zásady správné výživy 
  • dodržovat pravidla správného stolování a společenského chování při stolování 
  • zvládat práci s jednoduchými kuchyňskými nástroji 
  • udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržovat základy hygieny a bezpečnosti práce v domácnosti
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 1682x od 11 prosinec 2015 do 25 listopad 2020