Týden otevřeného vzdělávání 2016 na Metodickém portálu RVP.CZ

od Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR

Online semináři, tzv. webináři, z oblasti hudební výchovy, přípravy dětí na vstup do školy nebo přestavením nového modulu pro vyhledávání a citaci obrázků se Národní ústav pro vzdělávání zapojí do celosvětového Týdne otevřeného vzdělávání.

Přehled webinářů 2016

Úterý 8. 3. 2016, 20:00

Úvod do TOV, vyhledávání a citace otevřených výukových zdrojů - zaměřeno na obrázky a fotografie

lektorka: Pavlína Hublová


Středa 9. 3. 2016 20:00

Hudební výchova napříč předměty

lektor: Ondřej Tichý


Čtvrtek 10. 3. 2016

Školní zralost x odklad školní docházky

lektorka: Petra Pšeničková

Přehled webinářů z TOV 2015

Proč má být vzdělávání otevřené? aneb Vyplatí se pracovat nahlas?

lektor: Bořivoj Brdička a GEG ČR


Utváření matematických představ v předškolním vzdělávání

lektorka: Hana Lišková


Moderní dějiny – webová antologie pramenů na příkladu I. světové války – metodická inspirace

lektor: Milan Hes


Klasifikace řečových vad u předškoláků

lektorka: Eva Kolesová

 


Výstupy najdete v samostatném pohledu modulu Digifolio >>

 

Metodický portál RVP.CZ - otevřené prostředí pro sdílení (nejen) výukových materiálů (2015)

Metodický portál RVP.CZ je živý organizmus, který nabízí otevřené výukové zdroje, ale také prostor pro spolupráci a komunikaci pedagogů předškolního, základního, speciálního, uměleckého, jazykového a středního školství. Portál má široký záběr a množství různých funkcí (modulů), které umožňují pedagogické veřejnosti sdílet znalosti, zkušenosti nebo dotazy - některé moduly si představíme podrobněji a nabídneme možnosti využití s ohledem na přístup uživatele k otevřenému vzdělávání.
 
 

Záznam online přednášky:

Příspěvky na Metodickém portálu - kolekce

Týden otevřeného vzdělávání
Autor kolekce: Pavlína Hublová

Týden otevřeného vzdělávání je celosvětově pořádanou akcí, za kterou stojí Open Education Consortium. Jak píší hlavní organizátoři, týden otevřeného vzdělávání je především oslavou celosvětového hnutí za otevřené vzdělávání. Cílem akce je zvýšit povědomí o otevřeném vzdělávání, jeho možnostech a přínosech pro výuku a vzdělávání. Zapojení ČR koordinuje EDUin.

NázevPopisTyp
Týden otevřeného vzdělávání 2015 na Metodickém portálu RVP.CZhlavní rozcestník pro rok 2015digifolio
Pracovat nahlasSpomocník (2015)
Pesceho hypermimesisSpomocník (2015)
Týden otevřeného vzdělávání na Metodickém portálu RVP.CZstručný souhrn akcí pořádaných v roce 2015blogový příspěvek
Týden otevřeného vzdělávání 2016 na Metodickém portálu RVP.CZHlavní rozcestník akcí pro rok 2016digifolio
ONLINE SETKÁNÍ: Úvod do TOV, vyhledávání a citace otevřených výukových zdrojů - zaměřeno na obrázky a fotografieAudioVideo
ONLINE SETKÁNÍ: Školní zralost x odklad školní docházkyAudioVideo
ONLINE SETKÁNÍ v rámci TOV: Je naše digitální stopa ještě naše? | 29. 3. 2017 od 20:00blogový příspěvek
„Jedině otevřené vzdělávání umožňuje zvyšovat podíl neformálního vlastního poznávání v aktivitách žáků, což je nakonec ve skutečnosti možná tím vůbec nejdůležitějším cílem současného školství, neboť vede k personalizaci a zvyšuje úroveň celoživotního učení. Jedině otevřená kooperace učitelů vede k snadnějšímu šíření pokrokových myšlenek i postupů a podporuje vznik takové kolektivní inteligence, která má synergický efekt (mocnější účinek než pouhý součet sil)", říká Ing. Bořivoj Brdička, Ph. D., který se volně šiřitelnými informacemi zabývá přes dvacet let a novinky z dění v oboru učitelům spolu se studenty předává posledních pět let v rámci Metodického portálu RVP.CZ v roli Spomocníka.

PROBĚHLO

Středa 9. 3. 2016, 20:00
Hudební výchova napříč předměty

Možnostmi širšího pojetí hudební výchovy a možného propojení s dalšími předměty nebo náměty na konkrétní činnosti k zapojení třídy (hlas, artikulace, instrumentace a skupinové hraní, nácviky a improvizace, rytmus, harmonie, poslech, projekty...) nás provede Bc. Ondřej Tichý. 

Cíle a témata setkání:
 • zkušenosti o možnostech hudby ve výchově a vzdělávání;
 • možné dosažitelné cíle se třídou;
 • jak na teorii přes praxi;
 • širší pojetí hudební výchovy a možná propojení s dalšími předměty (Čj, Vv, Tv, D, M....);
 • konkrétní činnosti pro zapojení třídy (hlas, artikulace, instrumentace a skupinové hraní, nácviky a improvizace, rytmus, harmonie, poslech, projekty...);
 • poslání hudby v životě školy, dítěte a rodiny.
Komu je setkání určeno:
Setkání je určeno učitelům 1. (popř. 2.) stupně ZŠ, všem dalším pedagogům a zájemcům z řad rodičů, odborné i laické veřejnosti.
Setkání je zdarma.
Lektor:
Bc. Ondřej Tichý, působí jako pedagog a ext. lektor na řadě základních škol, MŠ, komunitních a mateřských centrech, připravuje autorské hudební pořady, vede předmětovou komisi Hv na 2. st. fakultní školy sv. Voršily v Praze, vede Občanský spolek Potichounku specializující se na přípravu hudebních a uměleckých programů pro děti, vzdělávací instituce a rodiny.
Užitečné odkazy:
Připojené soubory Přílohy 1
Hudební výchova napříč předměty.pdf (596,3K) - Stáhnout
Prezentace

Záznam setkání

PROBĚHLO

Úterý 8. 3. 2016, 20:00
Úvod do TOV, vyhledávání a citace otevřených výukových zdrojů - zaměřeno na obrázky a fotografie

Seznámíme se s aktivitami Metodického portálu RVP.CZ v rámci Týdne otevřeného vzdělávání a představíme si 3 + 1 nástroj pro vyhledávání obrázků a fotografií, které využívají otevřené výukové zdroje a nabízí citaci vyhledaného. V premiéře představíme nový modul na Metodickém portálu RVP.CZ s názvem Obrázky a citace. Tématem nás provede vedoucí referátu pro správu a rozvoj Metodického portálu RVP.CZ Mgr. Pavlína Hublová. 

Cíle setkání:
 • informovat o pojmu "otevřený výukový zdroj" (OER) v souvislosti s publikačními aktivitami Metodického portálu RVP.CZ;
 • seznámit účastníky s akcemi Metodického portálu RVP.CZ v rámci Týdne otevřeného vzdělávání;
 • představit tři online nástroje, které nabízí nejen vyhledávání obrázků a fotografií publikovaných pod otevřenými licencemi, ale současně umožňují vložit do OER citaci použitého obrázku;
 • seznámit s historií a funkcemi nového modulu Metodického portálu RVP.CZ - Obrázky a citace;
Obsah setkání:
 • shrnutí základních pojmů setkání: otevřený výukový zdroj, licence Creative commons a její typy, citační norma;
 • stručný přehled aktivit, kterými se Metodický portál RVP.CZ (NÚV) zapojil loni a letos do akce Týden otevřeného vzdělávání;
 • průvodce třemi online nástroji pro vyhledávání a citaci obrázků - srovnání jejich funkcí a upozornění na případné nedostatky;
 • praktická ukázka vyhledávání v novém modulu a doporučený postup, jak jej využívat pro tvorbu OER nejen pedagogy, ale i samotnými žáky a studenty.
Komu je setkání určeno:
Setkání je určeno učitelům všech stupňů vzdělávání, studentům a komukoli, kdo někdy tvoří prezentace či výukové materiály a chce umět vyhledávat a používat ilustrační obrázky a fotografie s ohledem na zákonnou normu.
Setkání je zdarma.
Lektorka:
Mgr. Pavlína Hublová je zaměstnancem NÚV, kde řídí oddělení správy a rozvoje Metodického portálu RVP.CZ (http://rvp.cz). Dříve pracovala na základní škole v pozicích vychovatelka, vedoucí vychovatelka, učitelka 1. stupně. Díky zájmu o počítače se jí podařilo shromáždit aktivní skupinu učitelů, která se vzájemně obohacuje novými poznatky (členové této skupiny si říkají PEPOUŠi aneb Pedagogové Postižení Učitelským Šílenstvím - http://inapadnik.blogspot.cz/) a současně se snaží smysluplně využívat moderní technologie (vznikla tak jedna z prvních skupin GEG aneb Google Education Group - http://www.uctesnami.cz/).
Užitečné odkazy:
Připojené soubory Přílohy 1
Obrazky a citace.pdf (836,9K) - Stáhnout
Prezentace

Záznam setkání

PROBĚHLO

Čtvrtek 10. 3. 2016, 20:00
Školní zralost x odklad školní docházky

Pokud pravidelně sledujete online setkání vedená lektorkou Petrou Pšeničkovou, pak pro vás téma připravenosti předškoláků na vstup do 1. třídy bude příjemným zastřešujícím vstupem. Pro ostatní učitele může být úvodem k seriálu článků o rozvíjení znalostí a dovedností žáčků v přípravných třídách. Na setkání zveme ale i rodiče, kteří chtějí mít základní přehled o připravenosti svých dětí z pohledu speciální pedagožky. 

Školní zralost můžeme vymezit jako dosažení takového stupně vývoje (v oblasti fyzické, mentální, emocionálně – sociální), aby se dítě bylo schopno bez obtíží účastnit výchovně – vzdělávacího procesu; nebo alespoň bez větších obtíží, nejlépe s radostí a dychtivostí.“
BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Školní zralost. Computer Press, Brno 2010. ISBN 978-80-251-2569-4.

Cíle setkání:
 • Pomoci dětem, aby se na vstup do 1. třídy těšily a byly tam úspěšné.
 • Zvýšit kompetence rodičů a učitelů v rozvoji předškolních dětí
 • Inspirovat rodiče a učitele ve vyrábění pomůcek pro hru, výuku. Pomůcky nemusí být dokonalé ani nákladné; postačí, že je učitel má k dispozici a hojně je při práci s dětmi využívá.
Program:
 • Co posuzujeme při sledování školní zralosti?
 • Sociální dovednosti.
 • Poznávací funkce.
 • Představení vlastního orientačního testu školní zralosti.
 • Odklad školní docházky - legislativa.
 • Diskuze, výměna zkušeností.
 • Tipy na výrobu pomůcek.
Komu je setkání určeno:
Setkání je určeno učitelům mateřských škol, učitelům 1. ročníku základní školy, učitelům přípravných tříd, ale i rodičům předškoláků a prvňáčků.
Setkání je zdarma.
Lektorka:
Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagožka, lektorka kurzů pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky, poradce pro předškoláky, školáky a jejich rodiče;  odborná posuzovatelka školní zralosti, průvodce/pedagog v lesní školce (předškolní příprava), lektorka seminářů a vzdělávacích akcí pro pedagogy, absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na PedfUK v Praze, 10 let praxe v oblasti speciální pedagogiky, z toho 5 let v poradenství.
Užitečné odkazy:
Připojené soubory Přílohy 1
Školní zralost x odklad školní docházky.pdf (1,8M) - Stáhnout
Prezentace

Záznam setkání

Proč má být vzdělávání otevřené, aneb Opakování z roku 2015

Anotace:

Teoretická část mapovala současný vývoj světa, který ovlivňuje všudypřítomná dostupnost počítačových sítí, což má zásadní vliv na formy i cíle vzdělávání. Poznávání se stále více realizuje individuálně konstruktivními výukovými postupy, které aplikují principy konektivismu, tj. chápou všechny poznatky jako výsledek spojení lidí a dostupných zdrojů (digitální výukové materiály, nástroje, primární zdroje). Jedině otevřené vzdělávání dává stejnou možnost osobního růstů všem, i když pochopitelně ještě není zárukou skutečného snižování rozdílů mezi různými socioekonomickými vrstvami. Jedině otevřené vzdělávání umožňuje zvyšovat podíl neformálního vlastního poznávání v aktivitách žáků, což je nakonec ve skutečnosti možná tím vůbec nejdůležitějším cílem současného školství.

Lektor:

Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. a hosté

Prezentace k zobrazení

Pohled byl zobrazen 2782x od 10 únor 2016 do 2 březen 2024