5.10 Doplňující vzdělávací obory

od Průvodce upraveným RVP ZV

.                                                                                                                                                                       .
Text RVP ZV s odkazy
.                                                                                                                                                                       .

   Do RVP ZV se zařazují Doplňující vzdělávací obory, které nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze doplňují a rozšiřují. Doplňující vzdělávací obory je možné využít pro všechny nebo jen pro některé žáky jako povinný nebo volitelný vzdělávací obsah. Očekávané výstupy uvedené v Doplňujících vzdělávacích oborech nestanovují závaznou úroveň a jsou pouze doporučené pro formulování výstupů v učebních osnovách v ŠVP. Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření není proto v RVP ZV stanovena.

Poznámky k úpravám

   Doplňující vzdělávací obory v upraveném RVP ZV neprošly žádnou změnou. Nejsou povinnou součástí základního vzdělávání. Očekávané výstupy u doplňujících vzdělávacích oborů nestanovují závaznou úroveň, proto minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření není v RVP ZV  pro tyto obory stanovena.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 2522x od 23 únor 2016 do 25 listopad 2020