Online setkání: PŘÍPAD MAŠÍNOVÉ V KONTEXTU VÝUKY O 50. LETECH

od Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR

Online setkání se konalo ve středu 13. 4. 2016.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Středa 13. 4. 2016, 20:00
Případ Mašínové v kontextu výuky o 50. letech

Účastníci setkání se seznámí s konceptem kontroverzní výuky na příkladu ze soudobých českých dějin. Setkání nabídne konkrétní postupy jak prezentovat kontroverzní kauzy českých dějin efektivně, jak je prezentovat jako otevřená témata, na něž mohou mít žáci různé náhledy.

Anotace setkání:

Příběh bratří Mašínů a jejich boje proti komunistickému režimu na počátku padesátých let 20. století je součástí českého vztahování k minulosti už více než čtyřicet let. Opakovaně se vrací a vynořuje na povrch a klade nám otázky po legitimitě jejich činů a tedy i legitimitě tehdejšího režimu. Jak vystoupit z bludného kruhu „ztuhlých“ interpretačních rámců a politických identit?

Případ Mašínů můžeme považovat za typickou ukázku kontroverzního tématu. Inspirací pro nás může být způsob, jak o kontroverzní výuce přemýšlí v severním Irsku. Didaktik Alan McCully doporučuje vytváření bezpečného prostředí ve třídě, ve kterém nejsou žáci penalizováni za žádný postoj.

Základem efektivní výuky o kontroverzních tématech je dialog ve třídě a správně položené otázky, které diskusi nebrzdí, ale stimulují. Tázání nezačínáme provokativními otázkami, které žáky „zaženou do zákopů“, kde hájí své pozice. Odhalování minulosti je pro žáky zároveň příležitostí k sebepoznávání, k ujasňování si své pozice a svých hodnot. Výuka o minulosti je tak v tomto podání zároveň formou osobnostní a sociální výchovy.

V rámci setkání otevřeme možnosti, jak téma otevírat a s čím jej spojovat. Předpokladem uvažování o kontroverzních tématech je znalost kontextu, prvním krokem tedy bude návrh jak tematizovat různé postoje k režimu v padesátých letech. Téma politického násilí otevřeme srovnáním dvou případů útoku proti bezpečnostním složkám státu, první v období druhé světové války (obsazení četnické stanice v Přibyslavi 26. 10. 1944 a zabití tam přítomných četníků) a v padesátých letech (obsazení stanice SNB v Čelákovicích 28. 9. 1951 a zabití tam přítomného příslušníka SNB). Spíše než o vytváření velkých teorií půjde o zkoumání mezní situace a legitimity násilí. Dalším tématem budou mašínovské diskuse od sedmdesátých let 20. století do současnosti.

O Mašínech bylo napsáno několik literárních textů (poslední a nejznámější v roce 2004), týkal se jich jeden díl normalizačního seriálu, vznikla divadelní hra, hudební skupina Závodní ovce o nich složila písničku. Jak efektivně využít všechny tyto popkulturní reprezentace Mašínů? I o tom bude v našem setkání řeč.

Program setkání
  • Kontroverze ve výuce: zkušenosti ze světa
  • Příběh bratří Mašínů: fakta a základní literatura
  • Význam kontextu pro hodnocení konkrétních případů
  • Legitimita politického násilí: srovnání příkladu Hřiště a Přibyslav 1944 a Čelákovice 1951
  • Vzpomínání na Mašíny: Mašínové v popkultuře a v politice
Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům dějepisu a občanské výchovy na základních a středních školách. Vítáni jsou ale i vyučující etické výchovy, osobnostní a sociální výchovy a literatury.
Setkání je zdarma.

Lektor:

Mgr. Jaroslav Pinkas, metodik výuky moderních dějin a filmové podoby totalitních režimů, Ústav pro studium totalitních režimů.


Užitečné odkazy:

Videozáznam setkání

Ke stažení

Případ Mašínové v kontextu výuky o 50. letech.pdf

Prezentace

1,7MB | Středa, 13 duben 2016 | Detaily

O online setkávání na Metodickém portálu

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání v online prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pokud můžete doporučit zajímavou osobnost, která by se chtěla stát hlavní prezentující osobou našeho setkání, nebo máte přímo vy nějaké téma vhodné pro online vzdělávací webinář, neváhejte se ozvat na setkavani@rvp.cz nebo v diskuzním fóru.

Pohled byl zobrazen 2343x od 12 duben 2016 do 16 duben 2024