Online setkání: GEOMETRICKÉ TVARY – TEMATICKÁ VÝUKA S PŘEDŠKOLÁKY

od Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR

Online setkání se konalo ve čtvrtek 16. 6. 2016.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Čtvrtek 16. 6. 2016, 20:00
Geometrické tvary – tematická výuka s předškoláky

Cíle setkání:

  • Pomoci dětem, aby se na vstup do 1. třídy těšily a byly tam úspěšné.
  • Zvýšit kompetence rodičů a učitelů v rozvoji předškolních dětí v oblastech sluchového vnímání, zrakového vnímání, řeči, předmatematických představ, orientace a motoriky.
  • Předat učitelům mateřských škol hotový materiál.
Komu je setkání určeno:
  • učitelům všech typů mateřských škol, učitelům 1. třídy základní školy, učitelům přípravných tříd;
  • rodičům předškoláků a prvňáčků.

Setkání je ZDARMA.

Program:

  • Co by dítě mělo umět před nástupem do 1. třídy?
  • Jak na téma GEOMETRICKÉ TVARY  s předškoláky rozvíjet sluchové a zrakové vnímání, řeč, orientaci, předmatematické dovednosti a grafomotoriku.
  • Nabídnu vám také ukázku pracovních listů, kterými můžete aktivity doplnit ať už ve školkovém/školním prostředí nebo formou domácího procvičování.
  • Diskuze, výměna zkušeností.
  • Tipy na výrobu pomůcek.
Lektorka:

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagožka – lektorka kurzů pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky; poradenství pro předškoláky, školáky a jejich rodiče;  posuzování školní zralosti, intervence u dětí se specifickými poruchami učení a chování; lektorská a poradenská činnost pro pedagogy, autorka článků; vedoucí školního poradenského pracoviště na ZŠ; absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na PedfUK v Praze; 10 let praxe v oblasti speciální pedagogiky, z toho 5 let v poradenství


Užitečné odkazy:

Videozáznam setkání

Ke stažení

Geometrické tvary - tematická výuka s předškoláky.pdf

Prezentace

1,7MB | Čtvrtek, 16 červen 2016 | Detaily

O online setkávání na Metodickém portálu

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání v online prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pokud můžete doporučit zajímavou osobnost, která by se chtěla stát hlavní prezentující osobou našeho setkání, nebo máte přímo vy nějaké téma vhodné pro online vzdělávací webinář, neváhejte se ozvat na setkavani@rvp.cz nebo v diskuzním fóru.

Pohled byl zobrazen 2666x od 30 květen 2016 do 4 únor 2023