Specifika práce s dětmi cizinci

od Průvodce RVP PV

Doporučení, inspirace a náměty

Metodika práce s cizinci

integrovat 1–3 děti na třídu

Vhodné způsoby práce:

 • zařazovat do her v menších skupinách
 • pracovat v menších skupinách nebo individuálně
 • vhodná vizualizace např. režimu, činností, míst
 • nutná komplexní péče
 • správný mluvní vzor
 • rozvoj slovní zásoby (pasivní i aktivní), práce s obrázky podle tematických celků – vytvářet slovníček, sešit
 • podporovat mluvní apetit
 • rytmizační cvičení – rytmizace dle obrázků, 1–3slabičná slova, drobné hříčky, říkadla, hra na nástroje
 • zpívání – jednoduché popěvky, doplňování textu, melodizace jedno- až tříslabičných slov
 • práce s knihou
 • rozvoj smyslového vnímání – zraková a sluchová percepce
 • rozvoj orientace v čase a prostoru – na sobě, na druhých, v prostoru
 • rozvoj paměti, pozornosti a myšlení
 • je možné pracovat s piktogramy

Navigace

Náměty, další inspirace a diskuze

   Budeme rádi, pokud se podělíte o Vaše zkušenosti se specifiky práce s dětmi s SVP v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
   Dotazy související se specifiky práce s dětmi s SVP můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra.

Pohled byl zobrazen 3764x od 14 říjen 2016 do 30 květen 2024