Specifika práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

od Průvodce RVP PV

Doporučení, inspirace a náměty
Přidat do kolekce

   Pro učitele mateřských škol, kteří pracují nebo budou pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou zde uveřejněny metodické materiály týkající se specifik práce s těmito dětmi. Text je členěn na jednotlivá témata podle druhu znevýhodnění a poskytuje informace od teoretických vstupů po praktická doporučení pro práci ve třídě.

   Praktická doporučení, jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, vznikl v mateřské škole Laudova, Praha 6. Učitelé zde mají dlouholetou zkušenost s výchovou a vzděláváním těchto dětí ve třídách spolu s ostatními dětmi i ve  třídách samostatných.

Specifika práce s dětmi cizinci

Specifika práce s dětmi s autismem

Specifika práce s dětmi s ADD a ADHD

Specifika práce s dětmi s narušenou komunikační schopností

   Budeme rádi, pokud se podělíte o Vaše zkušenosti se specifiky práce s dětmi s SVP v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
   Dotazy související se specifiky práce s dětmi s SVP můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra.

Pohled byl zobrazen 3263x od 14 říjen 2016 do 25 březen 2017