Specifika práce s dětmi s autismem

od Průvodce RVP PV

Doporučení, inspirace a náměty

Metodika práce s autisty

 • práce s těmito dětmi patří do rukou speciálního pedagoga, nutnost správné diagnostiky
 • závažná porucha dětského mentálního vývoje, která se vyznačuje určitými specifiky v projevech, vyžaduje odlišné přístupy, možnost vyššího výskytu problémového chování

Projevy:

 • v sociální interakci (sociální dovednosti uplatňované vůči blízkým i cizím lidem a vrstevníkům)
 • ve verbální i neverbální komunikaci (potíže v oblasti řeči a omezená gesta a mimika)
 • v představivosti (hra, používání předmětů, neschopnost pružně reagovat)

Druhy:

 • dětský autismus (nízkofunkční, vysokofunkční), Aspergerův syndrom, atypický autismus, dezintegrační porucha

každé jednotlivé dítě je individualita (přizpůsobit práci)


Vhodné způsoby práce:

 • vizualizace – obrazové ztvárnění
 • struktura prostoru – za pomoci vizualizace
 • struktura času – denní režim znázorněn obrázky
 • nácvik pracovních dovedností – používání procesuálních schémat
 • nácvik sociálních dovedností – rozklad jednoduchých vzorců chování, neměnná pravidla atd.
 • nácvik komunikace – zrakový kontakt a ukazování, popřípadě alternativní komunikace, např. Boardmaker, VOKS
 • nácvik hry – postupy dle procesuálních schémat (návody), např. stavebnice, společenské hry
 • strukturované učení – krabicové úkoly
 • odměnový systém – slouží i jako motivace
 • procesuální schémata – k nácviku a přehlednosti, srozumitelnosti jednotlivých činností – např. mytí rukou, oblékání apod.

Navigace

Náměty, další inspirace a diskuze

   Budeme rádi, pokud se podělíte o Vaše zkušenosti se specifiky práce s dětmi s SVP v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
   Dotazy související se specifiky práce s dětmi s SVP můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra.

Pohled byl zobrazen 3212x od 14 říjen 2016 do 30 květen 2024