Specifika práce s dětmi s ADD a ADHD

od Průvodce RVP PV

Doporučení, inspirace a náměty

Metodika práce s dětmi s ADD

 • ADD – porucha pozornosti – hypoaktivita
 • drobné organické poškození mozku (dříve lehká mozková dysfunkce)

Projevy:

 • špatná koordinace pohybu, hrubá a jemná motorika, grafomotorika – pomalý
 • potíže se sebeobsluhou – zdlouhavé oblékání, bývá obvykle poslední
 • špatně se soustředí, pouze krátce, pomalé pracovní tempo, špatná rytmizace – vytleskávání, nepamatuje si, co probíhalo v MŠ
 • často potíže s jídlem – vybíravé, jí dlouho – pomalu
 • kresba – jednoduchá, nedokončená; netrefí se k sobě, když kreslí tvary
 • poruchy pozornosti – často nevnímá, neslyší, hledí do prázdna, nejisté, úzkostné
 • občas poruchy řeči – opožděný vývoj řeči
 • nevyžaduje pozornost – neviditelné, „kam ho posadíte, tam ho najdete“

Vhodné způsoby práce:

 • klidné, podnětné prostředí, vybrané pomůcky, stále motivovat a povzbuzovat, střídat činnosti; mělo by vědět, co jej čeká – vizualizace režimu dne = pravidelné neměnné opakování činností
 • dávat stručné instrukce, požadavky, podporovat v činnostech, pracovat v menších skupinách, zapojovat do kolektivu
 • trpělivost, povzbuzení, pochvala, motivace – aktivizovat
 • nedopustit, aby se dítě naučilo něco špatně, zaměstnat prací – důležitá je společná práce
 • činnosti krátkodobé = trénování pozornosti
 • zabránit pocitu méněcennosti = mít rád, respektovat
 • nesoutěžit – pocity strachu a úzkosti
 • zrychlovat pracovní tempo, pracovní činnosti vždy dokončit, důležitá je kontrola a splnění úkolů – chyby odstranit

Metodika práce s dětmi s ADHD

 • ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou
 • drobné organické poškození mozku (dříve lehká mozková dysfunkce), bývá u dětí nedonošených apod., od začátku je potřeba vedení odborníkem

Projevy:

 • zvláštní držení těla, často chůze po špičkách, špatně spí, noční děsy
 • nevydrží v klidu, je zbrklé
 • soustředí se pouze krátce, stále se vrtí, poklepává nohou, špatná rytmizace vytleskávání, nepamatuje si, co probíhalo v MŠ
 • často potíže s jídlem – vybíravý, jí málo
 • kresba – vše padá, netrefí se k sobě, když kreslí tvary
 • poruchy myšlení, emočního a sociálního chování
 • občas poruchy řeči – opožděný vývoj řeči, vlastní tvary slov
 • vynucuje si pozornost
 • kladně – ubezpečování „To je správně!“
 • záporně – vyrušuje, šaškuje (předcházet)

Vhodné způsoby práce:

 • klidné, nerušivé prostředí, omezit počet předkládaných pomůcek, střídat činnosti, mělo by vědět, co jej čeká – vizualizace režimu dne (piktogramy) 
 • dávat stručné instrukce, požadavky, nepodporovat ve špatných činnostech, pracovat v menších skupinách, předcházet konfliktům
 • netrestat, trpělivost, povzbuzení, pochvala – ale adekvátní, pomazlení, pohlazení, nepřiměřené chování – zachovat klid
 • nedopustit, aby se dítě naučilo něco špatně, zaměstnat prací – důležitá je společná práce
 • krátkodobé činnosti – trénování pozornosti
 • zabránit pocitu méněcennosti – mít rád, respektovat
 • nesoutěžit – hlídat mimiku obličeje
 • pracovní činnosti vždy dokončit, důležitá je kontrola a splnění úkolů – chyby odstranit
 • zklidnění – dívání z očí do očí a dotyk
 • bezpečné – na ramena, mezi lopatky, na bedra, na sternum (prsní kost)
 • nebezpečné – vnitřní strana paží, temeno hlavy, krk, od prsní kosti až po kolena = znamená dominanci

Navigace

Náměty, další inspirace a diskuze

   Budeme rádi, pokud se podělíte o Vaše zkušenosti se specifiky práce s dětmi s SVP v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
   Dotazy související se specifiky práce s dětmi s SVP můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra.

Pohled byl zobrazen 21566x od 14 říjen 2016 do 30 květen 2024