Podklady k výuce témat ochrany člověka za mimořádných – čtyřleté gymnaziální vzdělávání

od OČMU

Materiál pedagogům nabízí soubor základních pojmů z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí, návrh na rozložení učiva do jednotlivých ročníků gymnázia včetně očekávaných výstupů, doporučené metody a formy práce, literaturu, pomůcky, užitečné odkazy, nástin začlenění problematiky v stávajícím RVP G, ale také návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky gymnázia. Návrhy výstupů a testových otázek jsou pouze doporučené. Je na každé škole, jak návrh využije při plánování výuky a pro zajištění výsledků vzdělávání.

Rozložení výstupů navazuje na vzdělávací oblasti a vzdělávací obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vzhledem k různorodosti přístupu při tvorbě Školního vzdělávacího programu (ŠVP), jsou pro potřeby škol připraveny dva návrhy:

- zařazení problematiky dle vhodnosti obsahu předmětu,

- zařazení převážné části problematiky do jedné vzdělávací oblasti (v našem případě „Výchova ke zdraví“).

Záleží na každé škole, jaké rozložení bude pro jejich potřeby vhodnější.

Přidat do kolekce

Soubory ke stažení

Pohled byl zobrazen 98x od 17 březen 2017 do 17 červenec 2018