Týden otevřeného vzdělávání 2018 na Metodickém portálu RVP.CZ

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Stejně jako předchozí roky se i letos zapojí Metodický portál RVP.CZ do celosvětového Týdne otevřeného vzdělávání. V tomto týdnu budou realizovány 2 webináře.

„Jedině otevřené vzdělávání umožňuje zvyšovat podíl neformálního vlastního poznávání v aktivitách žáků, což je nakonec ve skutečnosti možná tím vůbec nejdůležitějším cílem současného školství, neboť vede k personalizaci a zvyšuje úroveň celoživotního učení. Jedině otevřená kooperace učitelů vede k snadnějšímu šíření pokrokových myšlenek i postupů a podporuje vznik takové kolektivní inteligence, která má synergický efekt (mocnější účinek než pouhý součet sil)", říká Ing. Bořivoj Brdička, Ph. D., který se volně šiřitelnými informacemi zabývá přes dvacet let a novinky z dění v oboru učitelům spolu se studenty předává posledních pět let v rámci Metodického portálu RVP.CZ v roli Spomocníka.

Kde najít více akcí k Týdnu otevřeného vzdělávání 2018?

O dalších akcích v rámci TOV 2018 se můžete dovědět na webových stránkách http://otevrenevzdelavani.cz/akce/.

Přehled webinářů z TOV 2017

Je naše digitální stopa ještě naše?

lektor: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.

Přehled webinářů z TOV 2015

Proč má být vzdělávání otevřené? aneb Vyplatí se pracovat nahlas?

lektor: Bořivoj Brdička a GEG ČR


Utváření matematických představ v předškolním vzdělávání

lektorka: Hana Lišková


Moderní dějiny – webová antologie pramenů na příkladu I. světové války – metodická inspirace

lektor: Milan Hes


Klasifikace řečových vad u předškoláků

lektorka: Eva Kolesová

 


Výstupy najdete v samostatném pohledu modulu Digifolio >>

Webináře v rámci TOV 2018

Úterý 6. 3. 2018, 17:00 (změna!)
Jak na rozvoj podnikavosti ve škole

Pojďme si shrnout, co se skrývá pod termínem výchova k podnikavosti, jaké projekty se jí aktuálně věnují a jak je možné s podnikavostí pracovat na základní či střední škole.
Anotace setkání:

Podnikatelské kompetence jsou dnes (nejen) v Evropě chápány jako jedny z nejdůležitějších pro život a s rozmachem Průmyslu 4.0 se tento směr bude ještě prohlubovat. Téma výchovy k podnikavosti nabývá v poslední době na vážnosti i v ČR, což se ukazuje např. v případě akčních plánů rozvoje vzdělávání krajů, obcí a škol, kam se dostala jako jedna z povinných oblastí. Pojďme si shrnout, co se pod touto oblastí skrývá, jaké projekty se jí aktuálně věnují a předat si zkušenosti, jak je možné s podnikavostí pracovat na základní či střední škole.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům základních a středních škol. 
Setkání je zdarma.

Obsah:
 • Co je výchova k podnikavosti (VkP) - shrnutí
 • Projekty NÚV, které se zaměřují na podnikavost
 • Podnikavost a akční plánování - co plánují v této oblasti kraje a školy
 • Praktické zkušenosti s VkP na základní / střední škole 
 • Diskuse
Lektoři:
Ing. Kateřina Lichtenberková - garant intervence Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě v projektu P-KAP
Ing. Lukáš Hula - odborný garant NÚV

Užitečné odkazy (postupně doplníme):
 • diskuzní fórum k webináři
 • blogový příspěvek
 • událost na sociální síti:  

 

Čtvrtek 8. 3. 2018, 20:00
Regionální učebnice a místně ukotvené učení

Lektor Martin Kříž se s námi vypravil již na zahradu a seznámil nás s badatelskou výukou v přírodě (https://goo.gl/wkg44v). Nyní si rozšíříme hranice a podíváme se do regionu.
Cíle setkání:
 • Seznámit účastníky semináře s významem místně ukotveného učení a regionálních učebnic
 • Motivovat kolegy, aby učili o místně a s využitím místa (historie, přírody, reálií)
 • Podívat se společně na principy tvorby regionálních učebnic, jak vytvořit tým, jak sehnat peníze, s kým spolupracovat
Komu je setkání určeno:
 • učitelům prvního i druhého stupně základních škol a učitelům všech typů středních škol, 
 • vedení škol, pracovníkům úřadů, knihovnám...


Setkání je zdarma.

Program:
 • Co je místě ukotvené učení
 • Vymezení místa - regionu
 • Principy tvorby, aneb co je a co není regionální učebnice
 • Zkušenosti z praxe
 • Autorský tým, financování, práce s učebnicí
Lektor:
Ing. Martin Kříž, vedoucí ekocentra, Ekocentrum Chaloupky Kněžice, Kněžice 109, 675 21 Okříšky. Samozřejmostí služeb centra je školení pro celý učitelský sbor na míru konkrétní školní zahrady, nabídka adekvátní literatury apod.

Užitečné odkazy (postupně doplníme):

Proběhlo v roce 2017

Lektor Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. kriticky zhodnotil přínos, výhody či nevýhody otevřeného vzdělávánív rámci webináře Je naše digitální stopa ještě naše?.

Anotace setkání:

Máme týden otevřeného vzdělávání. Propagace těchto forem, počínaje volně dostupnými výukovými materiály (OER), masivními otevřenými online kurzy (MOOC) konče, nemůže být nikdy dostatečná, protože působí proti odporu ze strany sil snažících školství chápat jen jako zdroj zisků.

V poslední době se stále více ukazuje, že se podobně podnikatelsky profilují téměř všechny záměry firem působících online. Největší problém do budoucna představují hlavně známé korporace (Big 5) a jejich sociální sítě. Téměř vše, co se na internetu dnes děje, nějakým způsobem přispívá k zostřování soutěže na globálním trhu a růstu antagonizmů. O to složitější to má naše otevřenost i naše potřeba sdílet a předávat poznání bez postranních úmyslů neomezeně každému s cílem zmírnit zvětšující se propast ve vzdělání mezi lidmi.

Zamysleme se nad tím, co můžeme v této situaci dělat.

Podívejte se na záznam webináře.

Proběhlo v roce 2016

Úvodní webinář v TOV 2016 byl věnovaný představení nástroje pro vyhledávání a citaci obrázků či fotografií. Byl představen nový modul Metodického portálu RVP.CZ – Obrázky a citace.

Účastnící se seznámili s aktivitami Metodického portálu RVP.CZ  a byl jim představen 3 + 1 nástroj pro vyhledávání obrázků a fotografií, které využívají otevřené výukové zdroje a nabízí citaci vyhledaného. V premiéře byl představen nový modul na Metodickém portálu RVP.CZ s názvem Obrázky a citace. Tématem nás provedla tehdější vedoucí referátu pro správu a rozvoj Metodického portálu RVP.CZ Mgr. Pavlína Hublová. 

Obsahem setkání bylo:
 • shrnutí základních pojmů setkání: otevřený výukový zdroj, licence Creative commons a její typy, citační norma;
 • stručný přehled aktivit, kterými se Metodický portál RVP.CZ (NÚV) zapojil v roce 2015 a 2016 do akce Týden otevřeného vzdělávání;
 • průvodce třemi online nástroji pro vyhledávání a citaci obrázků – srovnání jejich funkcí a upozornění na případné nedostatky;
 • praktická ukázka vyhledávání v novém modulu a doporučený postup, jak jej využívat pro tvorbu OER nejen pedagogy, ale i samotnými žáky a studenty.

Podívejte se na záznam webináře.

 

Pohled byl zobrazen 1614x od 21 únor 2018 do 21 září 2020